Evlenilecek Kadın ve Evlenilecek Erkek Kimdir Sorusuna Etkileşimsel Bir Yanıt: Üyelik Kümeleme Çözümlemesi

Hatice Ergül
1.890 511

Öz


Bu makale izleyicilerin ‘evlilik kadını’ ve ‘evlilik erkeği’ olarak nitelendirdikleri toplumsal ulamların etkileşim içinde konuşma esnasında yeniden yapılandırılmasını ve pekiştirilmesini incelemektedir. Bu çalışmada kullanılan bütünce Türkiye’de son on yılda çok popülerlik kazanmış olan evlilik programlarını izlemekte olan Türk kadınlarının video kayıt altına alınmış etkileşimlerinden oluşmaktadır. Üyelik Ulamla Çözümlemesi (ÜUÇ) etkileşimde kullanılan dil ve toplumsal ulamlar arasındaki ilişkinin ortaya çıkarılması için kullanılmıştır. Konuşma Çözümlemesi yöntemiyle aynı budun yöntembilim ilkelerene bağlı kalan ÜUÇ yöntemi toplumsal ulamların etkileşim içinde empirik bir şekilde incelenebilmesine olanak sağlar. Yapılan çözümlemelerde. izleyicilerin televizyon izleme esnasında toplumsal ulamları özellikle yaptıları değerlendirmelerle yeniden yapılandırdığını görüyoruz. ‘Evlilik kadını ve ‘evlilik erkeği’ ulamlarını yapılandırırken izleyicilerin Schegloff (1991)’un daha önce belirttiği ÜUÇ yönteminin iki önemli özelliği: 1) ulamlara bağlı etkinlikler ve 2) dış etmenlere karşı kendini koruma eğilimi yapılan çözümlemerde ‘evlilik erkeği’ ve ‘evlilik kadını’ ulamlarına bağlı olarak gösterilmiştir.

Anahtar Sözcükler: Üyelik ulamlama çözümlemesi, evlilik programları, toplumsal ulamlar


Tam metin:

PDF