Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Cilt 6, Sayı 2 (2009) 'Toplumsal Tarih" Ekseninde Metinlerarasılık: Yılanların Öcü Öz   PDF
Süreyya Çakır
 
Cilt 2, Sayı 2 (2005) Alain Robbe-Grillet’de Roman Estetiği Öz   PDF
Nazik Göktaş
 
Cilt 11, Sayı 2 (2014) Almanca-Türkçe İkidilli ve Almanca Tekdilli Öğrencilerin Kişisel Deneyim Anlatısı Metinlerinde Duygu Dünyasının Sunumu Öz   PDF
A. Işıl Uluçam-Wegmann
 
Cilt 3, Sayı 2 (2006) Anlamsal ve Edimsel Düzlemde Türkçede Tanıtsallık Öz   PDF
Neslihan Özmen Veld
 
Cilt 10, Sayı 1 (2013) Anlık Oluşum ve Türkçe Anlık Sözcüklerin Oluşum Süreçleri Üzerine Bir Betimleme Öz   PDF
Turgay Sebzecioğlu
 
Cilt 12, Sayı 1 (2015) Associative Measures and Multi-word Unit Extraction in Turkish Öz   PDF
Ümit Mersinli
 
Cilt 4, Sayı 2 (2007) Bare and Accusative Marked Direct Objects in Aspectual Composition of Turkish Öz   PDF
Yeşim Aksan
 
Cilt 9, Sayı 2 (2012) Bilmeden Babasını Öldürmüş Oğullar: Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Benzetmelerden Yapılma Dünyası Öz   PDF
Beliz Güçbilmez
 
Cilt 9, Sayı 1 (2012) Buzul Çağının Virüsü Öz   PDF
Cezmi Koca
 
Cilt 5, Sayı 1 (2008) Caryl Churchill'in Sirke Tom (1977) Oyununda 'Cadı' İmgesine Feminist Yaklaşım Öz   PDF
Gülşen Sayın
 
Cilt 12, Sayı 2 (2015) Çevrimiçi Görev-Temelli Etkileşimde Ortaklaşa Bilgi Yapılandırmasının Konuşma Çözümlemesiyle İncelenmesi Öz   PDF
Olcay Sert, Ufuk Balaman
 
Cilt 7, Sayı 2 (2010) Compound Psych Constructions in Turkish Öz   PDF
Pınar İbe Akcan
 
Cilt 1, Sayı 1 (2004) Der "Effizienzwert" der Komparatistischen Methode bei der Erschließung Zweier Werke Öz   PDF
Sevil Çelik
 
Cilt 3, Sayı 1 (2006) Dilde Bağımsızlık Öz   PDF
Ayhan Sezer
 
Cilt 4, Sayı 1 (2007) Diplomasi Metinleri Çevirisi Örneğinde Kaynak Metin – Erek Metin Bağıntısı Öz   PDF
Sergül Vural Kara
 
Cilt 9, Sayı 2 (2012) Edebiyat Tarihçisi Olarak Tanpınar Öz   PDF
Cemal Sakallı
 
Cilt 10, Sayı 2 (2013) (Editorial) Interactional Markers in Turkish: A corpus-based perspective Öz   PDF
Şükriye Ruhi
 
Cilt 3, Sayı 1 (2006) Egemenlik ve Dil Öz   PDF
Orhan Özdemir
 
Cilt 7, Sayı 2 (2010) Endüstriyel Bir Anlatı Yapısı: “Ters Piramit" Haber Metinleri Öz   PDF
Ünsal Çığ
 
Cilt 12, Sayı 2 (2015) Evlenilecek Kadın ve Evlenilecek Erkek Kimdir Sorusuna Etkileşimsel Bir Yanıt: Üyelik Kümeleme Çözümlemesi Öz   PDF
Hatice Ergül
 
Cilt 8, Sayı 2 (2011) Gülme Düzleminde Komedi Dükkânı ile Ortaoyunu Arasındaki Bağ ve Dilsel Komik (Söz Komiği) Açısından Bir Karşılaştırma Öz   PDF
Aygül Uçar, Cezmi Koca
 
Cilt 11, Sayı 1 (2014) Gülmece ve Gülme Kaynağı Olarak Sözcük Oyunları Öz   PDF
Aygül Uçar
 
Cilt 8, Sayı 1 (2011) Gürsel Korat'ın Tarihsel Düzlemli Romanlarında Varoluşçuluk Öz   PDF
Tuğba Çelik
 
Cilt 1, Sayı 1 (2004) Henüz ve Daha Belirteçlerinin Kimi Anlam Özellikleri Öz   PDF
Filiz Çetintaş Yıldırım
 
Cilt 2, Sayı 1 (2005) "HISTORIZITAT und PERSPEKTIVE in "MENSCHENLANDSCHAFTEN": Eine Analyse des Epos von Nazım Hikmet Öz   PDF
Mediha Göbenli
 
Toplam 81 ögeden 1 - 25 arası 1 2 3 4 > >> 


ISSN: 2149-0856