KADANS - Mersin Üniversitesi Akademik Müzik Dergisi

0 0

KADANS
Mersin Üniversitesi Akademik Müzik Dergisi

Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nın akademik bir yayını olan KADANS - Müzik ve Müzikoloji Dergisi, müzik ve müzikbilim konularını ilgilendiren ve aralarında tarihsel müzikoloji, etnomüzikoloji, müzik psikolojisi, bilişsel müzikoloji, müzikal analiz, organoloji, icra yöntem ve usulleri, müzik estetiği, popüler müzik ve kültürleri, çağdaş müzik, müzik terapisi, nöromüzikoloji, psikoakustik ve müzikal semiyolojinin de bulunduğu her alanda araştırmaların yayınlandığı, müzikolojik makalelerin yanı sıra kitap ve işitsel/görsel yayın inceleme-eleştirilerine de yer veren bir hakemli dergidir.

 

KADANS
Academic Music Journal of Mersin University

KADANS - Journal of Music and Musicology, as an academic publication of Mersin University State Conservatory, publishes scholarly inquiries from all fields of music and musicology including historical musicology, ethnomusicology, music psychology, cognitive musicology, musical analysis, organology, performance practices, music aesthetics, popular music and cultures, contemporary music, music therapy, neuromusicology, psychoacoustics, musical semiotics and etc. as well as books and/or audio/visual publications reviews.