Yahuda İskaryot Bir Hain mi? Yoksa Bir Kahraman mı? Yahuda İncili Üzerine Bir Yorum

Mahmut AYDIN
1.877

Öz


National Geographic Society tarafından çözümlemesi yaptırılarak bilim dünyasına sunulan ve bu cemiyetin çıkardığı National Geographic Türkiye’nin Mayıs 2006 kapak konusu olan Yahuda İncili, 20. yüzyılın sonlarında Mısır’da bulunan gnostik karakterli bir İncil nüshasıdır. Bu İncilin ortaya çıkışının ilk bakışta Hıristiyan dünyaya bomba etkisi yaptığı muhakkaktır. Çünkü bu İncil, Hıristiyanlık tarihinde ihanetçi olarak görüldüğünden kendisinden en çok nefret edilen bir şahsın –İsa’nın on ikinci havarisi olan Yahuda İskaryot’un- aslında İsa’nın rolünün gerçekleşmesini sağlayan bir kahraman olduğunu ortaya koymaktadır. Bu yazıda bu Yahuda İncili muhtevasıyla birlikte Türk okuyucusuna tanıtılarak değerlendirilmesi yapılmaktadır. Sonuç olarak da eğer Yahuda İskaryot İsa’yı ele vermek suretiyle ona ihanet etmemiş olsaydı çarmıh ve buna bağlı olarak Hıristiyan teolojisinin temel doktrinlerinin en önemlisi olan kefaret doktrini olmamış olacaktı. İşte bundan dolayı Hıristiyanlar İsa’yı Yahudi yetkililere teslim ettiği için Yahuda’ya lanet etmemeli aksine bunu yaparak onun çarmıhta ölümünü sağladığı için ona minnet duymalıdır. Yahuda İncili de tam olarak bunu yaparak Yahuda İskaryot’un aslında bir kahraman ve İsa’nın en güvenilir havarisi olduğunu ilan etmektedir.

Anahtar kelimeler


Yahuda İncili, Yahuda İskaryot, Gnostisizm, Hıristiyanlık, İnciller, Havariler.