Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Dergisi; Mustafa Kemal Üniv Tıp Derg;