Medical Network Kardiyoloji

0 0

MN Kardiyoloji dergisi hakemli bir dergi olup, Türkçe olarak yılda 4 sayı yayınlanmaktadır. Çalışmalarda Summary (İngilizce Özet) bulundurulmaktadır.

Kardiyoloji, Kalp ve Damar Cerrahisi, Pediatrik Kardiyoloji branşlarında Klinik Araştırma, Orijinal Görüntü, Olgu Sunumu ve Derleme yazıları yayınlanmaktadır. 


Dergi ana sayfa görseli

Kardiyoloji Cilt: 23 Sayı: 2 2016
(MN Cardiology Volume: 23 No: 2 2016) 

İçindekiler
Klinik Araştırmalar Kardiyolojiİskemik Kalp Yetersizliği Nedeniyle Kardiyoverter Defibrilatör Takılan Hastalarda Digoksin Kullanımının Şok Varlığıyla İlişkisi
Kevser Gülcihan BALCI, Mustafa Mücahit BALCI, Fatih ŞEN, Mehmet Kadri AKBOĞA, Orhan MADEN, Hatice SELÇUK, Mehmet Timur SELÇUK, Yücel BALBAY, Ahmet TEMİZHAN, Sinan AYDOĞDU
58
 Atriyal Fibrilasyon Hastalarında Yüksek Plazma Pentraxin 3 Düzeyi: Enflamatuvar Sürecin ve Reküransın Olası Göstergesi
Servet ALTAY, Hüseyin Altuğ ÇAKMAK, Fatma ÖZPAMUK KARADENİZ, Tuğba KEMALOĞLU ÖZ, Ayça TÜRER, Hatice Betül ERER, Mehmet ERGELEN, Gülen FEYZAN KILIÇ, Mehmet EREN
64
 Astım Hastalarında Sol Atriyal Mekanik Fonksiyonların ve Atriyal Elektromanyetik Gecikmenin Değerlendirilmesi
Gökay NAR, Aliye Gamze ÇALIŞ
70
 Koroner Stent İmplantasyonu ile Gelişen Spontan Vazokonstriksiyon
Osman BETON, Didem OĞUZ, Celal KERVANCIOĞLU, Timuçin ALTIN, Çağdaş ÖZDÖL, Mustafa KILIÇKAP, Yusuf ATMACA, Çetin EROL
77
Orjinal GörüntüAynı Hastada Sol İnternal Mamaryal Arterin Yan Dalına Perkütan Coil Embolizasyonu ve Ramus İntermedius Arterine Stent Yerleştirilmesi
Hasan GÜNGÖR, Cemil ZENCİR, Muhammet Hüseyin ERKAN, Selim DURMAZ
87
Olgu SunularıAkut Brakiyal Arter Tıkanıklığının Koroner Stent ile Tedavisi
Gülay ÖZKEÇECİ, Ersel ONRAT, Önder AKCI, Serkan BATUR, Alaettin AVŞAR
89
 Obstrüktif Hipertrofik Kardiyomiyopatili Bir Olguda Atipik Yerleşimli Mitral Kapak Endokarditi
Nursen KELEŞ, Feyza AKSU, Macit KALÇIK, Yusuf YILMAZ, Kenan DEMİRCİOĞLU
92
DerlemelerOrta Düzeyde Koroner Arter Lezyonlarını Kantitatif Değerlendirmede Güncel Tanı Metotları
Selami DEMİRELLİ, Serdar FIRTINA, Emrah ERMİŞ
95
 Primer Perkütan Koroner Girişimlerde Transradyal Yaklaşım
Erkan YILDIRIM, Barış BUĞAN, Murat ÇELİK, Uygar Çağdaş YÜKSEL
105
Editöre MektupPulmoner Hipertansiyon ile İlgili Literatüre Bir Bakış
Gülay ÖZKEÇECİ, Ersel ONRAT, Alaettin AVŞAR
112


ISSN: 1300-4778