Medical Network Kardiyoloji

0 0

MN Kardiyoloji dergisi hakemli bir dergi olup, Türkçe olarak yılda 4 sayı yayınlanmaktadır. Çalışmalarda Summary (İngilizce Özet) bulundurulmaktadır.

Kardiyoloji, Kalp ve Damar Cerrahisi, Pediatrik Kardiyoloji branşlarında Klinik Araştırma, Orijinal Görüntü, Olgu Sunumu ve Derleme yazıları yayınlanmaktadır. 


Dergi ana sayfa görseli

Kardiyoloji Cilt: 24 Sayı: 1 2017
(MN Cardiology Volume: 24 No: 1 2017)

İçindekiler
Klinik Araştırmalar KardiyolojiAort ve Mitral Kapak Darlığının Koroner Kalsiyum Skorlama Tekniği Kullanılarak Koroner Arter Hastalığı ile İlişkisinin Araştırılması
Serkan GÖKASLAN, Savaş ÇELEBİ, İbrahim KOCAOĞLU, Murat VURAL, Çiğdem GÖKASLAN, Özlem ÖZCAN ÇELEBİ
1
 Peripartum Kardiyomiyopatili Hastalarda Nötrofil-Lenfosit Oranı ile Mortalite Arasındaki İlişki
Ufuk GÜRKAN, Haldun AKGÖZ, Dilaver ÖZ, Altuğ ÖSKEN, Sennur ÜNAL DAYI, Mehmet ERDİNÇ ARIKAN
6
 Akut Koroner Sendromlu Hastalarda Tiroid Hormon Profili ve Klinik Olaylar ile İlişkisi
Tunay ŞENTÜRK
12
 Koroner Anjiyografi/Elektif Perkütan Koroner Girişim Yapılan Hastalarda Femoral ve Radyal Giriş Yerine Göre Sessiz Serebral İskeminin Karşılaştırılması
Hüseyin GÖKSÜLÜK, Sadi GÜLEÇ, Menekşe GEREDE ULUDAĞ, Başar CANDEMİR, Cansın TOLUNAY KAYA, Semih ÖZTÜRK, Seda TAN KÜRKLÜ, Çetin EROL
18
Olgu SunularıRomatoid Artriti Olan Hastada Masif Pulmoner Tromboemboli ve Başarılı Trombolitik Tedavisi
Belma KALAYCI, Ahmet KORKMAZ, Süleyman KALAYCI, İlker DUMAN
24
 Non-Hodgkin Lenfomada Nadir Bir Prezentasyon: Konstriktif Perikardit
Nil ÖZYÜNCÜ, Türkan Seda TAN KÜRKLÜ, Hüseyin GÖKSÜLÜK, Evren ÖZÇINAR, Seda AKTÜRK
27
DerlemelerHipertansiyonlu Bireylerde Egzersizin Kan Basıncına Etkisi: Sistematik Derleme
Ayşegül ILGAZ, Zeynep ÖZER
31
 Hipertansiyonda D Vitamini ile İlişkili Genetik Polimorfizmlerin Rolü
Gül ÖZBEY, Elanur YILMAZ, Selvinaz DALAKLIOĞLU, Özgül ALPER
42


ISSN: 1300-4778