Medical Network Oftalmoloji

0 0

MN Oftalmoloji dergisi hakemli bir dergi olup, Türkçe olarak yılda 4 sayı yayınlanmaktadır. Çalışmalarda Summary (İngilizce Özet) bulundurulmaktadır.

Kornea, Katarakt, Kontakt Lens, Refraktif Cerrahi, Retina , Vitreus, Vitreoretinal Cerrahi, Oküler Onkoloji, Pediatrik Oftalmoloji, Şaşılık, Glokom, Üveit,  Behçet, Oküloplasti, Oküler Travmatoloji branşlarında klinik araştırma çalışmalarına yer verilmektedir. Az sayıda Olgu Sunumu ve Kısa Rapor yazıları yayınlanmaktadır.


Dergi ana sayfa görseli

Oftalmoloji Cilt: 23 Sayı: 3 2016
(MN Ophthalmology Volume: 23 No 3 2016)

İçindekiler
Klinik Araştırmalar OftalmolojiYüzeyel Korneal Yabancı Cisimlerde Epidemiyoloji ve Dominant Göz Değerlendirilmesi
Berkay KIZILTAŞ, Rahmi DUMAN, Mehmet KAYGISIZ, Veysel CANKURTARAN, Özlem KIZILTAŞ, Ceyda BAŞKAN, Mehmet BALCI
131
 Obstrüktif Uyku Apne Sendromlu Hastalarda Ön Segment Parametrelerinin Kombine Scheimpflug-Placido Topografi Sistemi ile Değerlendirilmesi
Haşim USLU, Mehmet Gürkan TATAR, Aydın YILDIRIM, Feride Aylin KANTARCI, Hatice Nur ÇOLAK, Hasan GÖKER, Fatma FİDAN, Bülent GÜRLER
134
 Matür Kataraktlılarla Diğer Hastaların Fakoemülsifikasyon ve Göz İçi Lensi İmplantasyonu Öncesi ve Sonrası Ön Segment Değişikliklerinin Ultrason Biyomikroskopi ile Değerlendirilip Karşılaştırılması
Yeliz ACAR, Yıldız ACAR EBCİM, Kadir ELTUTAR
139
 Artisan Aphakia İris Kıskaçlı Göz İçi Lenslerinin Klinik Sonuçları
Sefer Ogün BÖLÜK, Yelda Yıldız TAŞCI, Filiz Avşin ÖZDEMİR SARIOĞLU
146
 Primer Açık Açılı Glokom, Normotansif Glokom ve Oküler Hipertansiyonda Korneal Histerezis ve Korneal Direnç Faktörü
Hüseyin ASLANKARA, Gül ARIKAN, Gölgem ÇETİN, Üzeyir GÜNENÇ
151
 Antiglokomatöz Damlaların Kornea Yara İyileşmesi Üzerindeki Etkisi
Erhan ÖZYOL, Pelin ÖZYOL
156
 Tedavi Almamış Diyabetik Maküler Ödemli Gözlerde Topikal Nepafenak Damla Kullanımının Maküla Kalınlığına Etkisi
Gülizar DEMİROK, Yasemin TOPALAK, Fatih KOCAMAZ, Sertaç ÖZTÜRK, Yeşim ALTAY, Ahmet ŞENGÜN
160
 Diyabetik Retinopatili Hastalarda Panretinal Fotokoagülasyonun Peripapiller Sinir Lifi Tabakasına Etkisi
Handan BARDAK, Murat GÜNAY, Yavuz BARDAK
164
 Diyabetik Maküla Ödeminde İntravitreal Ranibizumab Tedavisinin Klinik Sonuçları
İbrahim YAŞAR, Turgay UÇAK, Sedat AZİZİ, Erkan ERDOĞAN, Yücel KARAKURT, Harun GİZİR, Murat ASLANKURT
168
 Refraksiyon Kusuru ve Şaşılığı Olan Hastalarda Ambliyopi Sıklığı
Ali KURT, Raşit KILIÇ, Osman Ahmet POLAT
174
Olgu SunularıLokal Anestezik Enjeksiyonu Sonrası Kardiyak Arest Gelişen Bir Olgu
Adem GÜL, Zeynep SEYMEN, Nurullah KOÇAK
179
 Anjioid Çatlaklı Bir Çocukta Bilateral Optik Disk Druseni ve Travmatik Koroid Rüptürü
Enes TOKLU, Taha SEZER, Betül TUĞCU, Hakan ÖZDEMİR
181
 Pigmente Paravenöz Retinokoroidal Atrofi: Bir Olgunun Multimodal Görüntüleme ile Değerlendirilmesi
Atila Gökçe DEMİR, Dilek GÜVEN, Hakan ŞENSÖZ, Ali OLGUN
184
 Nadir Bir Hipopiyonlu Üveit Nedeni: Ülseratif Kolit
Tülay Karacan ERŞEKERCİ, Nilüfer İLHAN, Özgür İLHAN, Mesut COŞKUN, Mutlu Cihan DAĞLIOĞLU, Esra Ayhan TUZCU
187
 Travma Hikayesinin Tanıyı Geciktirdiği Orbita Metastazlı Nöroblastoma Olgusu
Gökhan ÖZGE, Yusuf UYSAL, Erman ATAŞ, Vural KESİK, Erol KISMET, Fatih Mehmet MUTLU
190
 Preseptal Selüliti Taklit Eden Metastatik İntraorbital Kitle
Ali OLGUN, Ayşegül MAVİ YILDIZ, Semra TİRYAKİ DEMİR, Işılay KAVADARLI, Ayşe Burcu DİRİM, Mehmet DEMİR, Selam Yekta ŞENDÜL, Dilek GÜVEN
193


ISSN: 1300-4786