Medical Network Oftalmoloji

0 0

MN Oftalmoloji dergisi hakemli bir dergi olup, Türkçe olarak yılda 4 sayı yayınlanmaktadır. Çalışmalarda Summary (İngilizce Özet) bulundurulmaktadır.

Kornea, Katarakt, Kontakt Lens, Refraktif Cerrahi, Retina , Vitreus, Vitreoretinal Cerrahi, Oküler Onkoloji, Pediatrik Oftalmoloji, Şaşılık, Glokom, Üveit,  Behçet, Oküloplasti, Oküler Travmatoloji branşlarında klinik araştırma çalışmalarına yer verilmektedir. Az sayıda Olgu Sunumu ve Kısa Rapor yazıları yayınlanmaktadır.


Dergi ana sayfa görseli

Oftalmoloji Cilt: 24 Sayı: 4 2017
(MN Ophthalmology Volume: 24 No 4 2017)

İçindekiler
Klinik Araştırmalar OftalmolojiÖn Segment Optik Koherans Tomografi Kullanarak Farklı Romatolojik Hastalıklarda Kuru Göz Değerlendirmesi
Mahmut Oğuz ULUSOY, Ali KAL
192
 Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kornea Bankası Yerli ve İthal Donör Kornealarının Speküler Mikroskopik Özeliklerinin Karşılaştırılması
Burçin KEPEZ YILDIZ, Yusuf YILDIRIM, Ercüment BOZKURT, Engin Bilge ÖZGÜRHAN, Alper AĞCA, Selim GENÇ, Nilay KANDEMİR BEŞEK, Korhan FAZIL, Muhittin TAŞKAPILI
198
 Orucun Göz İçi Basıncı Üzerine Etkisi
İbrahim Çağrı TÜRKER, Semra TİRYAKİ DEMİR
203
 Primer Açık Açılı Glokom Hastalarında Peripapiller Koroid Kalınlığının Değerlendirilmesi
Nisanur DERİN, Mehmet OKKA
207
 İntravitreal Anti-Vasküler Endotelyal Büyüme Faktörleri Enjeksiyonu Sonrası Göz İçi Basıncı
Özkan KOCAMIŞ, Raşit KILIÇ, Osman Ahmet POLAT, Ali KURT
212
 Romatoid Artrit Tedavisinde Hidroksiklorokin Kullanımının Orta Vadede Retina Kalınlığı Üzerine Etkisi
Onur GÖKMEN, Nilüfer YEŞİLIRMAK, İmren AKKOYUN, Gürsel YILMAZ
216
 Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığının Retina Sinir Lifi Tabakası ve Ganglion Hücre Kompleksi Üzerine Etkisi
Nilgün ÖZKAN AKSOY, Burçin ÇAKIR, Adil Can GÜNGEN, Erkan ÇELİK, Özlem BURSALI, Gürsoy ALAGÖZ
221
 Retina Ven Tıkanıklıklarına İkincil Maküla Ödemi Tedavisinde Deksametazon İmplant Sonuçları
Murat Atabey ÖZER, Serkan ÖZEN, Mustafa GÖK, Yaşar KÜÇÜKSÜMER
226
 Alt Oblik Miyektomi Cerrahisi Yapılan Olgularda Subfoveal Koroid Kalınlığı Değişiklikleri
Gülfidan BİTİRGEN, Ahmet ÖZKAĞNICI
232
 Parkinson Hastalığında Göz Bulguları
Cansu EKİNCİ, Betül TUĞCU, Aysu ŞEN
235
Olgu SunularıPitriyazis Palpebrarum Tedavisinde “Çay Çiçeği Yağı”
Çağatay ÇAĞLAR, Aydın YILDIZ
239
 Bir Olgu Nedeniyle Ön Kamarada Serbest Dolaşan İris Kistine Tedavi Yaklaşımları
Hasan KIZILTOPRAK, Dilara ÖZKOYUNCU, Mehmet ÇITIRIK
242
 Asimetrik Retinitis Pigmentosa
Merve YALÇIN ÖZBEK, Rukiye AYDIN, Mustafa ÖZSÜTÇÜ, Mehmet Selim KOCABORA
245
 Göz Bulguları ile Tanı Konan Kronik Böbrek Yetmezliği
Mustafa BERHUNİ
248
 Alfuzosin Hidroklorür ile İlişkili İzole Diplopi
Mehmet Cem SABANER, Rahmi DUMAN, Ersan ÇETİNKAYA, Reşat DUMAN, Furkan Fatih GÜLYEŞİL
250
 Pterjiyum Eksizyonu Cerrahisinden Sonra Gelişen Restriktif Şaşılık Olgusu
Kemal GÜLTEKİN, Yasemin KATIRCIOĞLU, Fatma Gül YILMAZ ÇINAR, Firdevs ÖRNEK
252


ISSN: 1300-4786