Medical Network Oftalmoloji

0 0

MN Oftalmoloji dergisi hakemli bir dergi olup, Türkçe olarak yılda 4 sayı yayınlanmaktadır. Çalışmalarda Summary (İngilizce Özet) bulundurulmaktadır.

Kornea, Katarakt, Kontakt Lens, Refraktif Cerrahi, Retina , Vitreus, Vitreoretinal Cerrahi, Oküler Onkoloji, Pediatrik Oftalmoloji, Şaşılık, Glokom, Üveit,  Behçet, Oküloplasti, Oküler Travmatoloji branşlarında klinik araştırma çalışmalarına yer verilmektedir. Az sayıda Olgu Sunumu ve Kısa Rapor yazıları yayınlanmaktadır.


Dergi ana sayfa görseli

Oftalmoloji Cilt: 24 Sayı: 1 2017
(MN Ophthalmology Volume: 24 No 1 2017)

İçindekiler
Klinik Araştırmalar OftalmolojiSigara Kullananlarda Gözyaşı Filmi Kalınlığının Ön Segment Optik Koherans Tomografi ile Değerlendirilmesi
Erhan ÖZYOL, Pelin ÖZYOL
1
 Kuru Göz Semptomları Olan Bilgisayar Kullanıcılarında Gözyaşı Film Tabakasının Oküler Yüzey Hastalığı İndeksi, Gözyaşı Kırılma Zamanı ve Schirmer Testi ile Değerlendirilmesi
Tuba ÇELİK
5
 Sütür ve Fibrin Yapıştırıcı Yardımlı Primer Otogreftli Pterjiyum Cerrahisinin Sonuçlarının Karşılaştırılması
İbrahim TOPRAK
9
 Açık ve Koyu İris Rengi ile Refraktif Değişikler Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi
Selçuk Haşim GÖZOĞLU, Nurullah KOÇAK, Emrah KAN
13
 Eş Zamanlı ve Ardışık Uygulanan Pterjiyum ve Katarakt Cerrahisinin Postoperatif Refraktif Hata Yönünden Karşılaştırılması
Pelin ÖZYOL, Erhan ÖZYOL, Ercan BALDEMİR
17
 Asistanlık Eğitimi Sonrası İlk Beş Yılda Yapılan Fakoemülsifikasyon Cerrahisinin Komplikasyon Dağılımı
Tamer ERYİĞİT, Handan BARDAK
21
 Serumda Matriks Metalloproteinaz Doku İnhibitörleri-1, Matriks Metalloproteinaz-9, Bağ Dokusu Büyüme Faktörü ve Vasküler Endotelyal Büyüme Faktörü Düzeylerinin Psödoeksfolyasyon Sendromlu Hastalarda Araştırılması
Hande Hüsniye TELEK, Miraç Ali YAVRUOĞLU, Yaprak ÖZDEMİR
25
 Posner Schlossman Sendromunda Klinik Özellikler ve Seyir
Tamer TAKMAZ, Mehtap ÇAĞLAYAN, Hale Elif AKMEŞE
30
 Hızlandırılmış Korneal Çapraz Bağlama Tedavisinin Retina Sinir Lifi Tabakası Kalınlığına Etkisinin Optik Koherans Tomografi ile Değerlendirilmesi
Ahmet KIRGIZ, Kürşat ATALAY
33
 Kısa ve Uzun Süreli Sigara İçmenin Koroid Kalınlığına Etkisinin Spektral Optik Koherans Tomografi ile Değerlendirilmesi
Tuba ÇELİK
38
 İnfantil Nistagmusun Demografik Özellikleri ve Etyolojik Faktörler
Leyla NİYAZ
43
Olgu SunularıCerrahi Sonrası Tekrarlayan Oküler Yüzey Skuamöz Hücre Neoplazisinin Topikal İnterferon Alfa-2b ile Başarılı Şekilde Tedavisi
Mehmet Talay KÖYLÜ, Volkan HÜRMERİÇ, Yusuf UYSAL, Armağan GÜNAL
46
 İki Taraflı Sporadik Aniridi Vakasının Değerlendirilmesi
Sami TOYRAN, Fahrettin AKAY, Eylem ÇAĞILTAY
49
 Uygun Olmayan Ön Kamara Lensine Sekonder Gelişen Glokom ve Büllöz Keratopati
Seyit ÇEVİK, Fatih ÖZCURA, Serdar AKTAŞ, Hacı Murat SAĞDIK, Mehmet TETİKOĞLU
52
 Normal Kranyal Manyetik Rezonans İncelemesi Olan Bir Tolosa Hunt Sendromu Olgusu
Cansu EKİNCİ, Betül ÇAKMAK TUĞCU, Aysu ŞEN
55
 Anormal Baş Pozisyonu Geliştirmiş Konjenital Nistagmuslu Olguya Cerrahi Yaklaşım
Abuzer GÜNDÜZ, Murat FIRAT, Nihat POLAT
58
 Lizozomal Depo Hastalıklarında Şaşılık: Üç Olgu
Aslı İNAL, Osman Bulut OCAK, Birsen GÖKYİĞİT, Ebru Demet AYGIT, Berna BAŞARIR,Banu ŞATANA, Berkay İNAL
61


ISSN: 1300-4786