Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Cilt 2, Sayı 2 (2014) ESSENTIAL OIL COMPOSITION OF TWO PIMPINELLA L. SPECIES FROM TURKEY Öz
Omer KILIC
 
Cilt 1, Sayı 2 (2013) 176,178,180Hf İZOTOPLARINDA FOTON SAÇILMA TESİR Öz   PDF
Hüseynqulu QULİYEV, Ekber GULIYEV
 
Cilt 2, Sayı 2 (2014) 4.Sayı (Aralık 2014) Öz   PDF
 
Cilt 1, Sayı 1 (2013) 8. SINIF KALITIM ÜNİTESİNİN ÖĞRETİLMESİNDE BY ŞİFRELEME MODELİNİN ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARINA VE TUTUMUNA ETKİSİ Öz   PDF
Bekir YILDIRIM
 
Cilt 3, Sayı 1 (2015) ALTERNATİF AKIM (AA) ÜNİVERSAL MOTORUN HIZ KONTROLÜ SİMÜLASYONU VE ANALİZİ Öz   İndir
Emin AĞRALİ
 
Cilt 2, Sayı 1 (2014) BAZI PESTİSİTLERİN GÖKKUŞAĞI ALABALIĞI KARACİĞERİNDEN SAFLAŞTIRILAN MİTOKONDRİAL TİYOREDOKSİN REDÜKTAZ ENZİMİNİN AKTİVİTESİ ÜZERİNE İN VİTRO ETKİLERİNİN İNCELENMESİ Öz
İlknur ÖZGENÇLİ, Yusuf TEMEL, mehmet çiftçi, ömer irfan küfrevioğlu
 
Cilt 1, Sayı 2 (2013) BAZI PESTİSİTLERİN GÖKKUŞAĞI ALABALIĞI KARACİĞERİNDEN SAFLAŞTIRILAN MİTOKONDRİAL TİYOREDOKSİN REDÜKTAZ ENZİMİNİN AKTİVİTESİ ÜZERİNE İN VİTRO ETKİLERİNİN İNCELENMESİ Öz   PDF
İlknur ÖZGENÇLİ, Yusuf TEMEL, Mehmet ÇİFTÇİ, Ömer İrfan KÜFREVİOĞLU
 
Cilt 1, Sayı 1 (2013) BİR DİAZENİL LİGAND: 4-[(DİSİYANOMETİL)]BENZOİKASİT: İLE METAL ASETAT KOMPLEKSLERİNİN SPEKTROSKOPİK KARAKTERİZASYONU VE ANTİBAKTERİYAL AKTİVİTESİ Öz   PDF
Nevin TURAN TURAN, Zuhal KARAGÖZ, Naki ÇOLAK, Hanifi KÖRKOCA, Memet ŞEKERCİ
 
Cilt 1, Sayı 1 (2013) ÇİRİŞ OTUNUN (Asphodelus aestivus)ANTİOKSİDAN AKTİVİTESİNİN BELİRLENMESİ Öz   PDF
Ercan BURSAL, Esma GÜZEL, Remzi BOĞA
 
Cilt 4, Sayı 2 (2016) Endüstriyel Sistemlerde Arkaplan Çıkarımı Tabanlı Hareketli Nesne Tespiti ve Sayılması için Yeni Bir Yaklaşım Öz   İNDİR
Mehmet Karaköse, Mehmet BAYGIN, İlhan AYDIN, Alisan SARIMADEN, Erhan AKIN
 
Cilt 2, Sayı 2 (2014) GEBELİKTE BESLENME Öz   PDF
Büşranur ÖZALPER
 
Cilt 1, Sayı 2 (2013) HAFİF 103,105,107 Te İZOTOPLARININ KABUK MODELİ HESAPLAMALARI Öz   PDF
Öznur DEMİRÖRS, Erdal DİKMEN
 
Cilt 2, Sayı 1 (2014) HAKKÂRİ İLİ AKÇALI YATILI İLKÖĞRETİM BÖLGE OKULU (YİBO) ÖĞRENCİLERİNDE BAĞIRSAK PARAZİTLERİNİN YAYGINLIĞI Öz   PDF
Ali Bilgin YILMAZ, Yalçın DİCLE, Abdulalim AYDIN, Yaşar GÖZ
 
Cilt 1, Sayı 1 (2013) HASTANE KÖKENLİ KLİNİK OLMAYAN Staphylococcus aureus SUŞLARININ ANTİMİKROBİYAL DUYARLILIKLARININ ARAŞTIRILMASI Öz   PDF
Hanifi KÖRKOCA, Emine GÖKÇEOĞLU, Yalçın DİCLE, Zeynep ÖZÇELİK, Dilan YURTDAŞ, Özlem DİNLER
 
Cilt 3, Sayı 1 (2015) IN VITRO INHIBITION OF BOVINE LIVER CARBONIC ANHYDRASE II BY SOME DRUGS Öz   İndir
İmdat AYGÜL, Nuri Güleşçe
 
Cilt 1, Sayı 2 (2013) IŞIK ÜNİTESİNİN ÖĞRETİMİNDE BİLGİSAYAR ANİMASYONLARININ ETKİSİ Öz   PDF
Yasemin KOÇ, Ümit ŞİMŞEK, Cemil HAS
 
Cilt 2, Sayı 1 (2014) KANADA’DA YETİŞEN İKİ Thuja L. (CUPRESSACEAE) TÜRÜNÜN UÇUCU YAĞ KOMPOZİSYONU Öz   PDF
Ömer KILIÇ
 
Cilt 1, Sayı 2 (2013) KATI FAZ FERMENTASYONU (KSF) TEKNİĞİ ile Bacillus subtilis ATCC 6051’den Öz   PDF
Sedat kaya, Yusuf ÖNEN, Fikret UYAR, Nurullah AKCAN
 
Cilt 3, Sayı 1 (2015) Kimyasal Ankrajların Kesme Dayanımında Etkili Parametreler Öz   İndir
İffet Feyza ÇIRAK
 
Cilt 2, Sayı 2 (2014) KIVIRCIKLANDIRILMIŞ HALI İPLİKLERİNİN GEOMETRİK PARAMETRELERİNİN GÖRÜNTÜ İŞLEME İLE BELİRLENMESİ Öz   PDF
Burcu KÜCÜKOĞLU, Ali KILIC, Sadettin KAPUCU
 
Cilt 3, Sayı 2 (2015) KUKLA KULLANIMININ ÖĞRENME ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: Alan Yazın Çalışmalarının İncelenmesi Öz   İNDİR
Adnan ÇETİN, Nuriye ŞİMŞEK
 
Cilt 1, Sayı 1 (2013) MOLARİTE VE ÇÖZÜCÜNÜN SIVI-KRİSTAL POLİMERİ F8T2’NİN OPTİK PARAMETRELERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ ve F8T2 FİLMİNİN YÜZEY MORFOLOJİSİ ÖZELLİKLERİ Öz   PDF
Bayram GÜNDÜZ
 
Cilt 2, Sayı 1 (2014) MUŞ İLİNDE HAYVAN POTANSİYELİNİN DEĞERLENDİRİLEREK BİYOGAZ ÜRETİMİNİN ARAŞTIRILMASI Öz   PDF
Gizem Hazan ÇAĞLAYAN, Nilüfer Nacar KOÇER
 
Cilt 2, Sayı 1 (2014) MUŞ VE BİTLİS YÖRESİNDE TOPLANAN BAL VE PROPOLİSİN ANTİMİKROBİYAL AKTİVİTESİNİN ARAŞTIRILMASI Öz   PDF
Yusuf ALAN, Ekrem ATALAN, Nurcan ERBİL, Orhan BAKIR, Zümrete ORMAN, Pelda KANİK
 
Cilt 2, Sayı 1 (2014) OESTRUS OVİS (SHEEP BOT FLY), EKSTERNAL OFTALMOMİYAZİS: BİR OLGU SUNUMU Öz   PDF
Hakan USLU, İlknur Akyol SALMAN, Mehmet Veysel COŞKUN, Can Lokman PINAR, Önder AKKAŞ
 
Toplam 41 ögeden 1 - 25 arası 1 2 > >> 


ISSN: 2147-7930