Dergi hakkındaLütfen çalışmalarınızı aşağıdaki adrese gönderiniz

http://dergipark.gov.tr/muefd