Editörler ve Kurullar

Editör - Editor

 1. Prof. Dr. Hasan ŞEKER, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Yayın Kurulu-Editorial Board

 1. Prof. Dr. Hasan ŞEKER, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi
 2. Prof. Dr. İzzet GÖRGEN, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi
 3. Doç. Dr. Şevki KÖMÜR, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi
 4. Doç. Dr. Nilgün Açık ÖNKAŞ, Muğla Üniv. Eğt. Fak.Türkçe Eğt. Böl., Türkiye
 5. Doç. Dr. Şendil CAN, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkiye
 6. Doç. Dr. Ayten Kiriş AVAROĞULLARI, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Danışma Kurulu / (Advisory Board)

 1. Prof. Dr Mehmet TAKKAÇ, Atatürk Üniversitesi
 2. Prof. Dr. Mehmet GÜROL, Yıldız Teknik Üniversitesi
 3. Prof. Dr. Nuray SENEMOĞLU, Hacettepe Üniversitesi
 4. Prof. Dr. Süleyman ÇELENK, Abant İzzet Baysal Üniversitesi
 5. Prof. Dr. Uğur ALPAGUT, Abant İzzet Baysal Üniversitesi
 6. Prof. Dr. Mehmet TAŞPINAR, Gazi Üniversitesi
 7. Prof. Dr. Hasan ÜNDER, Ankara Üniversitesi
 8. Prof. Dr. Süleyman BAŞLAR, Dokuz Eylül Üniversitesi, Türkiye
 9. Prof. Dr. V. Doğan GÜNAY, Dokuz Eylül Üniversitesi, Türkiye
 10. Prof. Dr. Zeki KAYA, Gazi Üniversitesi, Türkiye


Lütfen çalışmalarınızı aşağıdaki adrese gönderiniz

http://dergipark.gov.tr/muefd