Dergi sponsorluğu

Yayıncı

Yılda iki defa yayımlanan hakemli dergi ( Nisan- Ekim)l 

A semiannual peer- rewiewed Journal ( April- October)

Sahibi/ O wner:

Prof. Dr. Mustafa Volkan COŞKUN (Dekan/Dean)

Editör/ Editor

Prof. Dr. Hasan ŞEKER

Yayın Kurulu / (Editorial Board)

Dr. Hasan ŞEKER

Dr. İzzet G ÖRGEN

Dr. Şevki KÖMÜR

Dr. Şend il CAN

Dr. Nilgün AÇ IK ÖNKAŞ

Dr. Ayten KİRİŞ AVAROĞULLARI

 

Prof. Dr. Hasan ÜNDER

Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet GÜROL

Yıldız Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet TAKKAÇ

Atatürk Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet TAŞPINAR

Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Nuray SENEMOĞLU

Hacettepe Üniversitesi

Prof. Dr. Süleyman BAŞLAR

Dokuz Eylül Üniversitesi

Prof. Dr. Süleyman ÇELENK

Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Prof. Dr. Uğur ALPAGUT

Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Prof. Dr. V. Doğan GÜNAY

Dokuz Eylül Üniversitesi

Prof. Dr. Zeki KAYA

Gazi Üniversitesi

Muğla Sıtkı Koçman ÜniversitesiLütfen çalışmalarınızı aşağıdaki adrese gönderiniz

http://dergipark.gov.tr/muefd