ANALYSIS OF THE CULTURAL FACTOR IN THE FORMING OF FURNITURE IN THE CASES OF TRADITIONAL TURKISH AND JAPANESE HOUSES

Gözde Altıparmakoğlu
1.579 254

Abstract


The concept of culture can be defined as all abstract and concrete features and values that shape the life of various communities. Societies have reflected these features and values into their living spaces by being inspired from their social structure and the environment. Therefore culture stands out as an important factor in the forming of living spaces that meet the basic requirement of housing and the furnishings inside. The purpose of this study is to examine the impact of the cultural factor on the forming of furniture, in the cases of traditional Turkish and Japanese house furniture. In this context, in the first section of the study the definition of culture is made and based on this, the relation between culture and lifestyle and the interaction between culture and furniture is discussed. In the next section, the "culture" factor in the forming of furniture, the main subject of the study is discussed with the relation between Traditional Turkish and Japanese house furniture and the culture and lifestyle of both societies. In the conclusion section, similar and different features are identified and analyzed in the forming of furniture in both cultures, using the information obtained from the study.

Full Text:

PDF

References


Dollot, L., Kitle Kültürü ve Bireysel Kültür, İletişim Yayıncılık, İstanbul, 1994.

Güvenç, B., İnsan ve Kültür, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1972.

Rapoport, A., Kültür Mimarlık Tasarım, Yapı Yayın, İstanbul, 2004.

Göker, M., “Türklerde Oturma Elemanlarının Tarihsel Gelişim Süreci”, ZfWT Journal of World of Turks, Vol. 1 No.1, p. 163-169, 2009.

Özdemir, T., Konut Yaşama Mekanı Mobilyalarının Esnek Kullanımı, Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üni. Fen Bilimleri Enstitüsü, 1999.

Altan, İ., Mimarlıkta Mekan Kavramı, Ofis 2005 Yayınevi, İstanbul, 2015.

Gelenekten Geleceğe Evimiz Proje Yarışması, T.C. Kültür Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, Ankara, 1992.

Gür, Ş.Ö., Konut Biçiminin Kültürel ve Psikososyal Belirleyicileri, Doğu Karadeniz Örneğinde Konut Kültürü, YEM Yayınları, İstanbul, 2000.

Nergiz, F., Minimalist Mekanların Tasarım Özellikleri ve Görsel Niteliklerinin Mimarlığın Bazı Temel Öğeleri Aracılığıyla Konut Tipolojisi Kapsamında İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Y.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005.

Kuban, D., Türk Hayatlı Evi, Eren Yayıncılık, İstanbul, 1993.

Günay, R., Türk Ev Geleneği ve Safranbolu Evleri, YEM Yayınları, İstanbul, 1998

Mutlu, A., Geleneksel Türk Evi’nde Mekan, MSÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü İç Mekan Düzenleme Bilim Dalı Konferansları, İstanbul, 1976-77.

Azezli, G., 19. yy’da Osmanlı Konut Mimarisinde İç Mekan Kurgusunun Safranbolu Evleri Örneğinde İrdelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Kültür Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009.

Taut, B., Houses and People of Japan, Tokyo, 1949.

Güvenç, B., Kültürün ABC’si, Yapı-kredi Kültür Sanat Yayınclık , İstanbul, 1997.

Çalışkan, S., Son Yüzyıl Japon Mobilya Tasarımında Gelenekler, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üni., Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2005.

Saraçoğulları, A., Geleneksel Japon Evleri, Yüksek Lisans Tezi, M.S.G.S.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006.