THE EFFECT OF RESTING TIME ON EMPLOYEE SATISFACTION: THE EXAMPLE OF DUZCE FOREST PRODUCTS INDUSTRY

Derya Sevim Korkut, Tarık Gedik, Muhammet Çil, Çiğdem Erdem
1.163 223

Abstract


Job burnout can be defined as the decrease of power due to the work load. Decrease in performance because of exhaustion can be stabilized with the help of a short break from work. Both the workers' expectations and the requirements of law in terms of breaks are met by the workplaces. With the help of this study it is aimed to find out the effects of breaks, had by the workers of forest products industry in Düzce during their working hours, on their job satisfaction. In accordance with this purpose, a survey has been applied on the workers. The results of the study show that the workers have 10-15 minute breaks during both their morning and afternoon shifts. The workers find this amount of time adequate for having a break. Furthermore, the workers have stated that social facilities which are essential for breaks are provided by the institution. With these breaks they can make time for themselves by spending this time the way they want. It eventually increases their performance at work.

Keywords: Resting time, employee satisfaction, forest products industry, Düzce


Full Text:

PDF

References


Yıldırım, M., 1989. İş Etüdü ve Planlaması, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Yayınları, İ.Ü. Yayın No: 3556, O.F. Yayın No: 402

Aydın, M.A., “Vardiyalı Çalışma Düzenine Yeni Bir Yaklaşım: 11 Saatlik Mesai”, 1. Konya Kent Sempozyumu, 26-27 Kasım, 2011, 315-317.

Açar, F., “Ara Dinlenmesi ve Antraktlı Çalışma Uygulamalarının 3008 Sayılı Kanundan İtibaren Değerlendirilmesi”. İş Müfettişliği Yardımcılığı Etüdü. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığı, 2013.

Anonymous, İş Kanunu, 2003.

https://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k4857.html.

[Date of Access: 18/07/2016]

Yetik, M., İş Hukukunda Ara Dinlenmesi ve Uygulamaları, 2014

http://www.alomaliye.com/2014/01/06/is-hukukunda-ara-dinlenmesi-ve-uygulamalari/ [Date of Access: 18/04/2016]

URL.,

http://www.sgkdestek.com/calisanin-ara-dinlenmesi.html [Date of Access: 18/04/2016]

Kanoğlu, B., “Employee Satisfaction and the Factors that Affect the Motivation: Istac Co. Case Study”. M.Sc. Thesis, Marmara University, Institute of Social Sciences, 2007.

Anonymous, Düzce Chamber of Industry and Commerce Records List., 2015

SPSS, 2003. Institute Inc., SPSS Base 12.0 User’s Guide, 703 p.