SCREW-HOLDING CAPACITY OF MELAMINE-FACED FIBERBOARD AND PARTICLEBOARD USED IN FURNITURE PRODUCTION

Bekir Cihad Bal, Elif Akçakaya, Zeynep Gündeş
1.338 220

Abstract


Solid wood and wood-based composite panels are used to produce different types of furniture. In the connection points of furniture, some different types of fasteners, such as screws, minifix, and dowels, are used to assemble the parts of the furniture. Melamine-faced fiber board (MF-FB) and melamine faced particle board (MF-PB) are used extensively in the production of furniture. In this study, we determined the screw withdrawal strength and screw head pull-through of MF-FB and MF-PB. Tests were conducted on the surfaces and edges according to ASTM D1037-12. The data that were obtained indicated that the screw holding capacity of MF-PB was greater than that of MF-FB. Also, the screw holding capacity was greater on the surfaces of both MF-PB and MF-FB than it was on the edges. In addition, screw head pull-through was greater than that of direct screw withdrawal in both MF-PB and MF-FB. 


Full Text:

PDF

References


ASTM D 1037-12, 2006, Standard Test Methods for Mechanical Fasteners in Wood, American Society of Testing and Materials.

Bal, B.C., Bektaş, İ, 2014, “Some mechanical properties of plywood produced from eucalyptus, beech, and poplar veneer”, Maderas-Cienc y Tecnol 16(1):99-108.

Bal BC, Efe FT, 2015, “Tabakalı Kaplama Kerestenin Bazı Vida Dirençleri Üzerine Cam Elyaf Dokuma ile Güçlendirmenin Etkisi”, Düzce Üniversitesi, Ormancılık dergisi, 11 (2): 40-47.

Bal, BC, Kılavuz M, 2015, “İlk Mobilya”, Selçuk Üniversitesi Teknik Online Dergisi, 2015 (özel sayı): 56-69.

Bal BC, Özdemir F, Altuntaş E, 2013, “Masif Ağaç Malzeme ve Tabakalı Kaplama Kerestenin Vida Tutma Direnci Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma”, Düzce üniversitesi Ormancılık Dergisi, 9 (2):14-22.

Bal BC, Bektaş İ, 2013, “Okaliptüs, kayın ve kavak soyma kaplamaları ile üretilen tabakalı kaplama kerestelerin bazı fiziksel özellikleri”, Artvin Çoruh Üniversitesi, Orman Fakültesi Dergisi 14 (1):25-35.

Carvalho AM, Lahr FAR, Bortoletto G. 2004, “Use of Brazilian eucalyptus to produce LVL panels”, Forest Prod J 2004; 54 (10):61-64.

Crochet T. 2004. “Designer’s Guide to Furniture Styles, Pearson Education”. NewJersey : s.n., 2004. s:4.

Demirkir, C., Çolakoglu, G. 2015. “The Effect of Grain Direction on Lateral Nail Strength and Thermal Conductivity of Structural Plywood Panels”, Maderas-Cienc y Technol, 17(4): 469-478.

Dinçel K, Işık Z. 1979, “Mobilya Sanat Tarihi”, Öğretmen kitapları: 146, Milli Eğitim Basım Evi, İstanbul.

Erdem T., 2007, “Mobilya tarihine genel bir bakış ve Art Deco”, Yüksek lisans tezi, İstanbul Kültür Üniversitesi, Fen bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Kurtoğlu A. 1969, “Mobilya Stillerinin Tarihi Gelişimi”, İÜ, Orman Fakültesi Dergisi. 1986, Cilt 19 (3): 70-81.

Nemli G, Kalaycıoğlu H, 1999, “Melamin Emdirilmiş Kağıtlarla Kaplamanın Yongalevha Teknik özelliklerine Etkileri”, Tr J of Agriculture and Forestry, 23(1); 25-31.

Örs, Y., Özen, R., & Doğanay, S. (1998). “Mobilya Üretiminde kullanılan ağaç Malzemenin Vida Tutma Dirençleri”. Tr. J. of Agriculture and Forestry, 22, 29-34.

Örs, Y., Efe H.,, Demirci, S. (2004). “Mobilya endüstrisinde kullanılan ahşap levhaların soket–vida tutma yetenekleri”. Politeknik Dergisi, 7(1):63-69.

Özkaraman SM. 2004. “Türkiye’de 1800-2004 yılları arasındaki değişim süreci içinde tasarımı etkileyen faktör ve bir örnek olarak mobilya üretimi modeli”, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Ün. Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora tezi, basılmamış.

TS EN 322. 1999. Wood-based panels- Determination of moisture content, TSE, Ankara.

TS EN 323. 1999. Wood based panels-Determination of density. TSE, Ankara.

URL1. “Orkney jar the heritage of the Orkney Islands”, http://www.orkneyjar.com/, son erişim tarihi; 07.02.2015.

URL2. “Skara Brae: Home of the World's Oldest Furniture”, http://www.bedroomfurniturespot.com/ , son erişim tarihi: 07.02.2015.

Vassiliou, V., Barboutis, I. (2005). “Screw withdrawal capacity used in the eccentric joints of cabinet furniture connectors in particleboard and MDF”. Journal of Wood Science, 51(6), 572-576.

Wang, X., Salenikovich, A., & Mohammad, M. (2007). “Localized density effects on fastener holding capacities in wood-based panels”, Forest products journal, 57(1/2), 103.