Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi

57.140 54.873

Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi, yayın dili Türkçe veya İngilizce olan fen bilimleri, mühendislik ve doğa bilimleri alanlarındaki özgün çalışmalara ve derlemelere yer veren ulusal hakemli bir dergidir. Dergi hem online hemde basılı olarak yılda iki sayı çıkarır.

ISSN No     : 2148-4651 Online

ISSN No     : 2148-466X Basılı

Duyurular

 

Dergimizin DergiParka taşınması.

 
Dergimizin DergiParka taşınması işlemi.  
Yayın tarihi: 2014-05-15 Daha fazla...
 

Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi Cilt 2, Sayı 2, Temmuz - Aralık 2013 Sayısı

 
Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergimizin Cilt 2, Sayı 2 Temmuz - Aralık 2013 sayısı online olarak yayınlanmıştır. Bir sonraki sayı için makale kabulü devam etmektedir.  
Yayın tarihi: 2014-01-27
 

Nevşehir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt 2, Sayı 1, Ocak-Haziran 2013 Sayısı

 
Nevşehir Üniversitesi Fen Bilimler Enstitüsü Dergimizin Cilt 2, Sayı 1 Ocak - Haziran 2013 sayısı online olarak yayınlanmıştır. Bir sonraki sayı için makale kabulü devam etmektedir.  
Yayın tarihi: 2013-10-02
 
Diğer duyurular

2016: NEVŞEHİR BİLİM VE TEKNOLOJİ DERGİSİ TARGİD ÖZEL SAYISI

TARGİD (İç Anadolu Bölgesi 2. Tarım ve Gıda Kongresi) Özel Sayısı

İçindekiler

TARGİD (İç Anadolu Bölgesi 2. Tarım ve Gıda Kongresi) Özel Sayısı

Tarhana Cipsi PDF
Çağla YILDIRIM, Nuray GÜZELER
Nevşehir Yöresindeki Doğal Depoların Modern Depolarla Karşılaştırılması PDF
İbrahim ÖRÜNG, Sedat KARAMAN, Ünal ŞİRİN
Armutlu Yöresinde Yetiştirilen Zeytinliklerde Verim ile Bazı Toprak Özellikleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi PDF
Erdinç UYSAL, Barış ALBAYRAK, Fatih KAYALI, Ahmet KARAKOÇ, Mustafa BIYIKLI, Özlem Bengü DAŞ
Yumurta Tavuğu Rasyonlarına Sarımsak Tozu İlavesinin Yumurta, Kan, Karaciğer, But ve Göğüs Dokularında Bazı Antioksidan Enzimler Üzerine Etkisi PDF
Şaban ÇELEBİ, Adem KAYA, Hatice KAYA
Kompozit Şeker Mısırı Popülasyonu ile Hibrit Şeker Mısırı Çeşidinin Bazı Agronomik Özellikler Bakımından Karşılaştırılması PDF
Leyla İDİKUT, Gülay ZÜLKADİR, Mustafa ÇÖLKESEN, Cengiz YÜRÜDURMAZ
Dental Plak Oluşumundan Sorumlu Mikroorganizmalar ve Bunların Tüketilen Gıdalarla İlişkisi PDF
Burcu TÜRKMEN, Kamuran AYHAN, Evrim GÜNEŞ ALTUNTAŞ
Bazı Yem Bezelyesi Hat ve Çeşitlerinin Farklı Sıcaklıklarda Çimlenme ve Çıkış Performanslarının Belirlenmesi PDF
Erdal ÇAÇAN, Nusret ÖZBAY, Kağan KÖKTEN
Farklı Gübre Uygulamalarının Durgun Su Kültüründe Yetiştirilen Marullarda Verim ve Kaliteye Etkileri PDF
Esra OKUDUR, Nurgül ERCAN
Fındık Arz Fonksiyonu Tahmin Modeli: Türkiye Üzerine Ekonometrik Bir Uygulama PDF
Mehmet Arif ŞAHİNLİ, Ahmet ÖZÇELİK
İç Anadolu Bölgesinin Tarımda Teknoloji Kullanım Projeksiyonu PDF
Bünyamin DEMİR, Emrah KUŞ
Karaman Ekolojik Şartlarında M9 Anacına Aşılı Bazı Elma Çeşitlerinin Fenolojik ve Pomolojik Özellikleri PDF
Gülüstan ÜNÜVAR, Lütfi PIRLAK
Yağlı Tohum Çeşidi ve Transesterifikasyon Yöntemlerinin Biyoyakıt Üretimine ve Kalitesine Etkileri PDF
Ayhan DAĞDELEN, Yavuz YÜKSEL
Iğdır İli Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Sosyo Ekonomik Yapısı PDF
Kasım ŞAHİN, Ayşe KARADAĞ GÜRSOY
Gıda Güvencesini Tehdit Eden Etmenler ve Çözüm Önerileri PDF
Güneş EREN YALÇIN, Ebru YAZICI, Fatma ÖCAL KARA
Hatay İli Patates Üretiminde Önemli Bazı Viral Sorunların Belirlenmesi PDF
Hakan ÇARPAR, Gülşen SERTKAYA
Türkiye’nin Avrupa Birliği Şarap Pazarında Rekabet Gücü PDF
Hulya UYSAL, Gamze SANER, Ela ATIŞ, Sevtap GÜMÜŞ, Selçuk KARABAT
Fosfor Uygulamasının Marul ve Soğan Bitkilerinin Mineral Element Konsantrasyonlarına Etkisi PDF
Özge ŞAHİN, Mehmet Burak TAŞKIN, Emre Can KAYA
İç Anadolu Bölgesi Yağış Verilerinin Gidiş Analizi PDF
Mete ÖZFİDANER, Duygu ŞAPOLYO, Fatih TOPALOĞLU
Meyve Bahçelerinin Sulanmasında Güneş Enerjisinden Yararlanma Olanakları PDF
Şaban YILMAZ, Kenan UÇAN, Mualla KETEN, Nazime NARİN
Bazı Kayısı (Prunus armeniaca L.) Çeşitlerinin Farklı Ekolojilerdeki Fenolojik Özelliklerinin Belirlenmesi PDF
Nihal ACARSOY BİLGİN, Adalet MISIRLI
Orta Karadeniz Bölgesi Seralarındaki Kök-Ur Nematodlarının Yayılış ve Bulaşıklık Oranı PDF
Gökhan AYDINLI, Sevilhan MENNAN
Yüzey Sulama Yönteminden Damla Sulama Yöntemine Geçişin Starkrimson Delicious Elma Çeşidinin Muhafazası Üzerine Etkileri PDF
Cemile Ebru ONURSAL, Cenk KÜÇÜKYUMUK, Özgür ÇALHAN, İsa EREN, Atakan GÜNEYLİ, Tuba SEÇMEN
Kış Dinlenmesi Döneminde Uygulanan Düşük Sıcaklıkların Bazı Üzüm Çeşitlerinin Gelişimi Üzerine Etkileri PDF
Ali SABIR, Kevser YAZAR, Zeki KARA
Sarımsak Yetiştiriciliğinde Farklı Bakteri Biyoformülasyonu Uygulamalarının Bitki Gelişimi Parametreleri, Verim ve Enzim Düzeyleri Üzerine Etkisi PDF
Aslıhan ESRİNGÜ, Recep KOTAN, Fatih BAYRAM, Melek EKİNCİ, Ertan YILDIRIM, Hayrunnisa NADAROĞLU, Hikmet KATIRCIOĞLU
Bombus Arısı Hastalık ve Parazitleri PDF
Bahar ARGUN KARSLI, Fehmi GÜREL
Buğday Ekili Alanlarda Agregat Stabilitesine Etki Eden Faktörlerin Belirlenmesi PDF
İlknur GÜMÜŞ, Cevdet ŞEKER, Hamza NEGİŞ, Hasan Hüseyin ÖZAYTEKİN, Emel KARAARSLAN, Ümmühan ÇETİN
Hıyar Yetiştiriciliğinde Selenyum ve Silisyum Yaprak Gübrelerinin Etkileri PDF
Mehmet Fatih ÇETİNSOY, Hayriye Yıldız DAŞGAN
Süt Pıhtılaştırılmasında Kullanılan Bazı Bitkiler PDF
Dilek SAY, Nuray GÜZELER
Akarsu Yönetiminde Peyzaj Sörveyi ve Değerlendirilmesi PDF
Havva Ülgen YENİL, Şükran ŞAHİN
Şeker Pancarı Tarımında Penetrasyon Direncinin Belirlenmesi PDF
Hamza NEGİŞ, Cevdet ŞEKER, İlknur GÜMÜŞ, Hasan Hüseyin ÖZAYTEKİN, Emel ATMACA, Ümmühan KARACA
6360 Sayılı Büyükşehir Yasasının Kırsal Kesime Olası Etkileri PDF
Merve AYYILDIZ, Adnan ÇİÇEK, Bekir AYYILDIZ
Ülkemizde ve Dünyada Ayva Islahı Çalışmaları PDF
Müge ŞAHİN, Adalet MISIRLI
Türkiye’deki Doğal Bitki Türlerinin Üretiminde Doku Kültürü Tekniklerinin Kullanımı PDF
Deryanur DİNÇER, Banu BEKÇİ, Fatih BEKİRYAZICI
Hayvancılıkta İş Sağlığı ve Güvenliği PDF
Sibel ALAPALA DEMİRHAN, Buket ÇELEN, Mehmet Fatih ÇELEN, Nuray ŞAHİNLER
Free-Range Sistemi, Avantaj ve Dezavantajları PDF
Fatma YENİLMEZ, Emine URUK
Ada Çayı (Salvia virgata Jacg.) Tohumlarının Bazı Fiziksel Özelliklerinin Belirlenmesi PDF
Mustafa BAYRAM, Melih YILAR, Engin ÖZGÖZ, İzzet KADIOĞLU
Ekzopolisakkaritlerin Özellikleri ve Gıda Sanayindeki Önemi PDF
Ali SOYUÇOK, Teslime EKİZ, Gülden BAŞYİĞİT KILIÇ
Sebzelerde Aşılama: Tarihçesi, Kullanımı, Dünyadaki ve Türkiye´deki Gelişimi PDF
Firdes ULAŞ, Halit YETİŞİR
Çemen (Trigonella foenum-graecum L.) Bitkisinin Kullanım Alanları ve Tıbbi Önemi PDF
Zeynep GÖKÇE, Lale EFE
Orta Anadolu Bölgesi İllerinde Tarımsal Mekanizasyon Düzeyinin Yıllara Göre Değişimi PDF
Cevdet SAĞLAM, Zeynel Abidin KUŞ
Tarım Arazilerindeki Yapılaşma Baskısının Azaltılmasında Köy Gelişme Alanı ve İmar Uygulamaları: İç Anadolu Bölgesi Örneği PDF
Aslı AKCİ, Mustafa Kürşat DEMİREL, Havva ŞEN BECU
Zaman Serileri Yöntemiyle Orta Anadolu Bölgesinin (TR-7) 2023 Yılı Traktör Varlığı ve Güç Büyüklüğü Tahmini PDF
Mehmet Zahid MALASLI, Talha Bekir ÖZMEN, Ahmet ÇELİK
‘Gök Üzüm’ (Vitis Vinifera L.) Çeşidinin Ticari Potansiyeli ve Ampelografik Özellikleri PDF
Zeki KARA, Ali SABIR, Osman DOĞAN, Ömer EKER
Kültür Levrek (Dicentrarchus labrax, L.) Balıklarından İzole Edilen Vibrio harveyi Suşlarının Antimikrobiyal Duyarlılıkları Üzerine Bir Çalışma PDF
Jale KORUN


ISSN: 2148-4651