Islah Çeliklerinden 4140 Çeliğine (42CrMo4) Değişik Oranlarda Bor İlave Edilerek Uygulanan Isıl İşlem Metotlarının Etkisi

Cemal ÇARBOĞA, Bülent KURT, Serkan DAL
1.021 692

Öz


Islah çeliklerden AISI 4140 çeliğinin otomobil-inşaat- ziraat makine parçaları, takım tezgahları, uçak parçaları, akslar, krank milleri ve dişliler gibi birçok kullanım alanları bulmaktadır. Çalışmada, 4140 çeliği 1640 ºC’de ergitilerek içerisine 17 ve 32 ppm bor ilave edilmiştir. Döküm sonrası elde edilen borsuz, 17 ve 32 ppm bor içeren 4140 çeliği (42CrMo4) haddelenmiş ve ısıl işlem için 980 ºC de 30 dakika bekletildikten sonra numunelere buzlu suda, normal suda, oda sıcaklığında ve fırında soğutma işlemi uygulanmıştır. Buzlu suda, normal suda, oda sıcaklığında ve fırında soğutma işlemi ile elde edilen numunelerin optik mikroskop ile mikroyapıları incelenmiştir. Ayrıca mikrosertlik ölçümleri gerçekleştirilmiş ve elde edilen sonuçlar literatür ile karşılaştırılarak tartışılmıştır.


Tam metin:

PDF