1560 ppm Bor İlave Edilmiş AISI 1020 Çeliğine Isıl İşlem Yöntemlerinin Etkisi

Cemal ÇARBOĞA, Bülent KURT, Serkan DAL
944 251

Öz


AISI 1020 çeliği genellikle cıvata, somun, makine gövdesi ve parçaları, mermi kasası ve konstrüksiyon çeliği olarak kullanılmaktadır.  Bu çalışmada, AISI 1020 çeliğine 1560 ppm bor ilave edilmiştir. Döküm işlemi sonrası borsuz ve 1560 ppm borlu çelikler haddelenmiştir. Haddeleme sonrası 980 ºC’de 30 dakika ısıtıldıktan sonra buzlu su, normal su, yağ, oda sıcaklığı ve fırın ortamlarında soğutulmuştur. Isıl işleme tabi tutulan numuneler optik mikroskop ile incelenmiş ve mikrosertlik ölçümleri yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar literatür ile karşılaştırılarak tartışılmıştır.


Tam metin:

PDF