Küçük Şeylerin Hikayesi: Nanomalzeme

Zülfü TÜYLEK
1.793 222

Öz


Bu makalede, bulunduğumuz 21. yüzyılda nanomalzeme üretimi esnasında uygulanan genel üretim yöntemleri üzerinde durulmaktadır. Üretim yöntemleri ile ilgili olarak, yukarıdan aşağıya doğru üretim yöntemleri (top down) ve aşağıdan yukarıya doğru üretim (bottom up) yöntemleri üzerinde durulacaktır. Nanomalzemenin tanımı üzerinde durulacaktır. Nanomalzemelerin elde edilmeleri esnasında yapılarında ne tür değişikliklerin meydana geldiği üzerinde durulacaktır. Elde edilen nanomalzemeler üzerinde çevreye olan etkilerini araştırmak amacıyla ilgili çalışmalarından bahsedilecektir. Üretimi uygun bulunan nanomalzemelerin üretilecek bir şekle dönüştürülmesi ve seri üretim aşamasına geçilmesinden bahsedilecektir. Nanomalzeme alanında yapılan çalışmaların tam olarak kullanılmaya başlanması ve hayata geçirilmesi ile ilgili bilgiler verilecektir.  Nanoteknoloji ve nanomalzemeleri tanımlamakta ve üretim teknikleri hakkında bilgi verilmektedir.

Tam metin:

PDF