Bankacılık Sektöründe Müşteri Değerlendirme Kriterleri Seçiminde Örnek Bir Karar Verme Süreci

Feyza GÜRBÜZ
1.003 144

Öz


Günümüzdeki hızlı değişen ve zorlaşan çalışma ve hayat koşulları, insanları ve kurumları "iyi" ve "başarılı" karar vermeye zorlamaktadır. Böyle bir çevrede ayakta kalabilmek ve rekabet avantajıyla birlikte bunu sürdürmek de önem kazanmaktadır. Böylece sağlıklı karar verme bir gereklilik olmaktadır. Stratejik seçimler yapılırken, etrafta olabilecek gelişmeleri ve firmalarını etkileyecek faktörleri takip etmek zorunludur. Değişen müşteri beklentileri ve talepleri, teknolojik süreçler, demografik değişiklikler bu faktörlerdendir. Söz konusu bir finans kurumu ise müşterilerinin olası davranışları kurum faaliyetlerini ve geleceğini etkileyebilmektedir. Bu çalışmada, Türkiye’de faaliyet gösteren bir finans kurumunun kendileri için önemli müşterileri seçerek, onlara yönelik stratejiler belirlemesi için bir karar verme süreci tanımlanmıştır.


Tam metin:

PDF