DFT/B3LYP ve HF Metodları Kullanılarak 4,5-Dihidro-1H-1,2,4-triazol-5-on Türevlerinin Teorik Özelliklerinin İncelenmesi

Haydar YÜKSEK, Fevzi AYTEMİZ, Hilal MEDETALİBEYOĞLU, Şule BAHÇECİ
976 531

Öz


Bu çalışmada, 3-fenil-4-(4-dimetilaminobenzilidenamino)-4,5-dihidro-1H-1,2,4-triazol-5-on (1) ve 1-asetil-3-benzil-4-(4-dimetilaminobenzilidenamino)-4,5-dihidro-1H-1,2,4-triazol-5-on (2) bileşiklerinin geometrik özellikleri (bağ açıları, bağ uzunlukları ve dihedral açıları), termodinamik özellikleri, elektronik özellikleri (toplam enerji, dipol moment), en yüksek dolu moleküler orbital (HOMO) ve en düşük moleküler boş orbitallerin (LUMO) enerjileri, Mulliken atom yükleri Gaussian 09W programı kullanılarak incelenmiştir. 6-31G(d,p) Temel seti kullanılarak yoğunluk fonksiyoneli metodu (DFT/B3LYP) ve Hartree-Fock metodu (HF) ile 1 ve 2 bileşiklerinin spektroskopik ve yapısal değerleri hesaplanarak deneysel verilerle karşılaştırılmıştır.


Tam metin:

PDF