Salvia verticillata subsp. amasiaca’nın Toplam Fenolik Madde ve Antioksidan Kapasitesinin Belirlenmesi

Yusuf BAYAN, Nusret GENÇ
1.020 209

Öz


Dünyada geniş bir alana yayılmış olan Salvia türleri, yüksek antioksidan aktiviteye sahip fenolik madde içeriğinden dolayı tıbbi aromatik bitkiler arasında önemli bir yere sahiptir. Bu çalışmada, Salvia verticillata subsp. amasiaca türünün metanol ekstraktının antioksidan kapasitesini belirlemek için Serbest Radikal Giderme (DPPH), Demir İndirgeme Gücü (FRAP), Bakır İndirgeme Gücü (CUPRAC) ve Serbest Katyon Radikali Giderme (TEAC) antioksidan aktivite testleri ile Toplam Fenolik (TP) ve Toplam Flavonoid (TF) miktarı analizleri yapılmıştır. Yapılan antioksidan testleri sonucunda, DPPH lC50 11,47±0,30, FRAP 22,22 ± 0,36 mmol TE/g eksrakt, CUPRAC 6,67 ± 0,16 mmol TE/g ekstrakt ve TEAC ise 5,77 ± 0,82  lC50 (µg/mL) olarak belirlenmiştir. Toplam fenolik ve toplam flavanoid içeriği sırasıyla 140,18 ± 8,73 mg GAE/g ekstrakt ve 51,56 ± 1,18 mg QE/g ekstrakt olarak tespit edilmiştir. Sonuç olarak, Salvia verticillata subsp. amasiaca bitkisinin metanol eksraktının yüksek antioksidan aktivite gösterdiği belirlenmiştir.


Tam metin:

PDF