Enerji Etkin Kognitif Radyo Ağları: Yeşil Ödeme

Mahir KUTAY, Hakan Murat KARACA, Tuncay ERCAN
1.020 187

Öz


Kablosuz ve mobil teknolojilerin gelişmesi, kullanım rahatlığından dolayı artan kullanıcı istekleri, multimedya uygulamalarının yoğun kullanımı, frekans sahasının verimsiz kullanılması Bilişsel Radyo (BR) olarak isimlendirilen yeni bir iletişim teknolojisi kavramının ortaya çıkmasına neden olmuştur. BR’ler bütün telsiz iletişim sistemlerinde frekans sahasının daha etkin ve enerji kullanımının da daha verimli olmasını sağlayacaktır. Bu çalışmada BR kavramsal olarak açıklanmış, sisteme ilişkin donanım ve yazılım problemleri özetlenmiş, iletişim ağlarıyla ilgili artan enerji maliyetleri, gittikçe ağırlaştırılan çevrebilim sınırlamalarına bağlı olarak BR’nin enerji etkin çalışmalardaki rolü incelenmiştir. Bu çalışmalar kapsamında, BR’ler enerji etkinliği ve yeşil iletişim temaları altında benzerliklerine göre gruplandırılmış ve özellikle Yeşil iletişimdeki BR katkıları için “Yeşil Ödeme” isimli bir algoritma önerilmiştir. Önerilen Yeşil Ödeme algoritmasında frekans sahasının ikincil kullanıcıları haberleşme güç seviyelerine göre yüksek ve düşük güçlü kullanıcılar olarak ayrılmış, belli bir eşik değerin üstündeki yüksek güçlü kullanıcılara yaptırım olarak ek bir maliyet getirilerek kanal alımları zorlaştırılmıştır. Böylece toplam kullanılabilir kanal yüzdesi düşürülmüş ve harcanan güç miktarında azalma sağlanarak BR’lerin yeşil iletişime katkısı gösterilmiştir.


Tam metin:

PDF