Cilt 5, Sayı 1 (2016)

NEVŞEHİR BİLİM VE TEKNOLOJİ DERGİSİ

İçindekiler

Biyoloji

Nevşehir İli Balık Faunası İçin Koruma ve İzleme Programı Önerileri PDF
Erdogan ÇİÇEK, Sevil BİRECİKLİGİL, Selda ÖZTÜRK, Burak SEÇER, Yasemin CELEPOĞLU
Scabiosa hispidula Boiss. (Caprifoliaceae) Türüne Ait Anatomik Bir Çalışma PDF
Yurdanur AKYOL, Okan KOCABAŞ, Esra KAYACAN, Ersin MİNARECİ, Canan ÖZDEMİR

Ziraat Mühendisliği

Ağrı İlinde Küçükbaş Hayvancılığın Mevcut Durumu, Sorunları ve Çözüm Önerileri PDF
Zeki ŞAHİNLER, Yücel DEMİR
Şanlıurfa Koşullarında Yetiştirilen Bazı Kırmızı Mercimek (Lens culinaris Medik.) Genotiplerinin Verim ve Verim Öğelerinin Belirlenmesi PDF
Ayşe Gülgün ÖKTEM

Diğer Bölümler

Taşınabilir Çeviklik Ölçüm Sisteminin Tasarımı ve Gerçekleştirilmesi PDF
Uğur FİDAN, Mehmet YILDIZ, Muhammet Ali USER


ISSN: 2148-4651