Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi

105.517 77.489

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Edebiyat, Dil, Tarih, Sosyoloji, Psikolojisi, Felsefe, Coğrafya, İşletme, İktisat, Turizm, Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler, Kamu Yönetimi, Örgütsel Davranış, Hukuk, Sanat Tarihi, Arkeoloji, İletişim, Eğitim Bilimleri, Güzel Sanatlar gibi sosyal bilim alanlarındaki bilimsel çalışmaların yanı sıra disiplinlerarası çalışmalara da yer veren hakemli bir dergidir. Derginin yayın dili Türkçe, İngilizce ve Almanca’dır.

Duyurular

 

Uluslararası Indexlerimiz Hakkında

 

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi Scientific Indexing Services (SIS), Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS Index), Open Academic Journals Index (OAJI),J-Gate ve Infobase Index tarafından indekslenmekte; ULAKBIM tarafından izlenmektedir.

 

Nevsehir Haci Bektas Veli University Journal of ISS is an international academic refereed journal that published biannually and indexed by;

 

 
Yayın tarihi: 2016-02-05
 
Diğer duyurular

Cilt 6, Sayı 2

Tüm sayı

Tüm sayıyı göster veya indir PDF

İçindekiler

DERGİNİN TAMAMI

VADELİ İŞLEM PİYASALARINDA ANOMALİLERİN ARCHGARCH MODELLERİ İLE TEST EDİLMESİ: TÜRKİYE VADELİ İŞLEMLER PİYASASI ÜZERİNE BİR UYGULAMA PDF
Ali ÖZER, Oğuzhan ECE
TÜRKİYE’DE OKUL ÖNCESİ EĞİTİME İLİŞKİN POLİTİKA VE FİNANSMAN UYGULAMALARI PDF
Emine SAKLAN, Aysun ERGİNER
İZMİR KALKINMA AJANSI (İZKA) ÖRNEĞİNDE KALKINMA KURULU’NUN GÜNDEM BELİRLEME FAALİYETLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ PDF
Fatih ÇELİK
YENİ OKUL DERGİSİ’NİN ELE ADIĞI EĞİTİM SORUNLARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ (1950-1954) PDF
Mustafa GÜÇLÜ
BELEDİYE HİZMETLERİ VE ENGELLİ VATANDAŞLARIN BEKLENTİLERİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ARAŞTIRMA1 PDF
Hilal ONUR İNCE, Cenay BABAOĞLU, Aysun YARALI AKKAYA
AHİLİK KÜLTÜRÜ VE ALIŞ-VERİŞ TURİZMİ: KONYA BEDESTEN ÇARŞISINI ZİYARET EDEN TURİSTLERİN ALGISI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA PDF
İsa Serhan CİHANGİR, Kayhan KARAKAYA
ULUSLARARASI ANTALYA KUM HEYKEL FESTİVALİNE YÖNELİK ALGININ BAŞKALARINA TAVSİYE ETME VE TEKRAR ZİYARET ETME NİYETİ ÜZERİNE ETKİSİ PDF
Adnan ÖZTÜRK, Yurdanur YUMUK
ÖĞRETMENLERİN BİREYSEL KARİYER YÖNETİMİ GERÇEKLEŞTİRME DÜZEYLERİ İLE OKUL YÖNETİCİLERİNİN ÖĞRETMENLERİ MOTİVE ETME YAKLAŞIMLARININ İNCELENMESİ
Sevil KARAKUŞ, Hasan BOZGEYİKLİ
SOSYAL REFAH DEVLETİNİN KRİZİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME PDF
Ömer ŞANLIOĞLU
TÜRK KAMU YÖNETİMİ STRATEJİK PLAN UYGULAMASINDA SAHİPLENME VE KATILIM SORUNLARI PDF
Handan YILDIRIM, Hava TAHTALIOĞLU


ISSN: 2149-3871