Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi

72.208 61.192

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Edebiyat, Dil, Tarih, Sosyoloji, Psikolojisi, Felsefe, Coğrafya, İşletme, İktisat, Turizm, Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler, Kamu Yönetimi, Örgütsel Davranış, Hukuk, Sanat Tarihi, Arkeoloji, İletişim, Eğitim Bilimleri, Güzel Sanatlar gibi sosyal bilim alanlarındaki bilimsel çalışmaların yanı sıra disiplinlerarası çalışmalara da yer veren hakemli bir dergidir. Derginin yayın dili Türkçe, İngilizce ve Almanca’dır.

Duyurular

 

Uluslararası Indexlerimiz Hakkında

 

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi Scientific Indexing Services (SIS), Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS Index), Open Academic Journals Index (OAJI),J-Gate ve Infobase Index tarafından indekslenmekte; ULAKBIM tarafından izlenmektedir.

 

Nevsehir Haci Bektas Veli University Journal of ISS is an international academic refereed journal that published biannually and indexed by;

 

 
Yayın tarihi: 2016-02-05
 
Diğer duyurular

Cilt 6, Sayı 1

Tüm sayı

Tüm sayıyı göster veya indir PDF

İçindekiler

DERGİNİN TAMAMI

EKONOMİK ÖZGÜRLÜKLER İLE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ:OECD ÜLKELERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA PDF
Özlem Öztürk Çetenak, Mine Işık
YABANCI OKUL BUNALIMI: GÜL’ÜN BABASI KİM? PDF
Halil Adıyaman
KADINA YÖNELİK ŞİDDET PDF
İbrahim Akkaş, Zeki Uyanık
SAĞLIK SEKTÖRÜNDE SOSYAL PAZARLAMA UYGULAMALARI: OBEZİTE İLE MÜCADELE KAPMANYASI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA PDF
Ceylan Bozpolat, Yavuz Cömert
KRUVAZİYER GEMİLERİN YİYECEK İÇECEK DEPARTMANLARINDA HİZMET KALİTESİ, MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ VE MÜŞTERİ SADAKATİ İLİŞKİLERİ: KETCHIKAN, JUNEAU VE SKAGWAY LİMANLARINDA BİR ARAŞTIRMA PDF
Reha Kılıçhan, İbrahim İlhan
TÜRKİYE’DE FİNANSAL GELİŞMENİN EKONOMİK BÜYÜMEYE ETKİLERİ: NEDENSELLİK ANALİZİ PDF
Musa Türkoğlu
TEKNİK İNDİKATÖRLERİN ETKİNLİĞİ: BIST30 VE BIST100 ENDEKSLERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA PDF
Çiğdem Özarı, Kemal Kağan Turan, Esra Demir
TÜRKİYE’DE KARA PARA AKLAMA VE KAÇAKÇILK SUÇLARI İLE MÜCADELEDE JANDARMANIN ETKİSİNİN TESPİTİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA PDF
Zeki Doğan, Mustafa Er
TEZGAHÜSTÜ TÜREV PİYASA İŞLEMLERİ PDF
Ersan Ersoy, Ulaş Ünlü


ISSN: 2149-3871