AZERBAYCAN MASALLARINDA FORMELLER VE FORMEL UNSURLAR

Mehmet Ali Yolcu
1.695 2.377

Öz


Özet

Halkbilimciler, masallarda formellerin kullanılmasıyla masal icrası arasında ilgi kurmuşlardır. Buna göre masal formelleri, masal anlatma geleneği hakkında bize bilgi vermektedir. Aşk konulu destanların icra ortamının bulunduğu bölgede masal anlatma geleneği hakkında masal formelleri incelenerek fikir elde edilebilir. Bu çalışmada Azerbaycan masallarındaki formellerin kullanılışı incelenmiştir. Böylelikle masal formellerinin ve masallardaki formel unsurların zayıflayıp zayıflamadığı tespit edilmeye çalışılmıştır.

 

Anahtar Sözcükler: Masal, Formeller, Azerbaycan Masalları.


Tam metin:

PDF