Bozkır Kültüründe Alp Karakterinin Ortaya Çıkışında Türk Geleneklerinin Etkisi

Kürşat Koçak
2.140 3.588

Öz


Özet

Bozkır kültür çevresinde yaşayan Türklerin etrafı düşmanla, sert iklim şartları ve çeşitli zorluklarla çevrelenmişti. Bu şartlar altında Türkler kendilerini savunacak refleksler geliştirdiler. Bu reflekslerden bir tanesi de geleneklere bağlılıktır. Türk gelenekleri ise daima cesareti, kahramanlığı ve yiğitliği övmekte ve teşvik etmekteydi. Bütün bu değerlerin toplamı ise “Alp” karakteri olarak ortaya çıkmaktadır. Yiğitliğin, cesaretin ve kahramanlığın karşılığı olan “Alp” terimini unvan olarak hükümdar ve milletin içinden gelen yiğit savaşçılar alıp kullanmaktaydılar. Alplik Türk devletlerinin kuruluşunda ve yükselişinde muazzam bir güç olarak ortaya çıkmıştır. Bu makalede Alp karakterinin ortaya çıkışında geleneklerin etkisi dile getirilmiştir.

Anahtar Kelimeler; Alp, Gelenek, Bozkır, Savaşçı, Unvan


Tam metin:

PDF