2007 Milletvekili Genel Seçimi Öncesinde Siyasi Parti Tüzüklerinin Üye Stratejileri Bağlamında Analizi

H. Serkan Akıllı
1.524 2.144

Öz


Bu çalışmada Türkiye’deki on iki siyasal partinin tüzükleri, üyelik stratejileri bağlamında incelenmiştir. Partiler elde edilen bulgulara göre gruplandırılmış, tartışma bölümünde kartel parti modeli kapsamında bir değerlendirme yapılmıştır. Sonuç bölümünde var olan yasal çerçevenin üye stratejileri açısından geniş bir çeşitliliğe izin verdiği, ancak partilerin bu olanakları parti içi demokratikleşme yönünde kullanmakta isteksiz oldukları öne sürülmüştür.

Tam metin:

PDF