Akademik Personelin Yabancı Dil Durumu ve Yabancı Dil Sınavlarına Bakışı: Nevşehir Örneği

Hasan Yavuzer, İbrahim Hakan Göver
1.869 1.531

Öz


Yabancı Dil Bilgisi ve Yabancı Dil bilgisini ölçen ÜDS ve KPDS gibi sınavlar akademisyenler ve akademisyen adayları açısından çok önemlidir. Zira bu sınavlar, diğer sınav ve kriterlerle birlikte (lisans, yüksek lisans ve doktora mezuniyet notu, ALES puanı) adayların akademik kariyerini belirlemektedir.

Ülkemizde yabancı dil ile ilgili eğitim ilköğretimden itibaren verilmesine rağmen, bu sınavlarda istenilen başarı sağlanamamaktadır. Bu durum, akademisyenlerde ve akademisyen adaylarında büyük bir strese ve kaygıya neden olmaktadır.

Bu bağlamda, bu çalışmada, Nevşehir Üniversitesinde görevli akademisyenlerin yabancı dil durumu ve yabancı dil sınavları hakkındaki görüşleri araştırılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Yabancı Dil, İngilizce, Yabancı Dil Sınavları, ÜDS, KPDS, Akademisyen.


Tam metin:

PDF