Ahmed Cevdet Paşa’nın Gözüyle XIX. Asır Osmanlı Toplumu: İstanbul ve Adana Örneği

Ahmet Oğuz
1.633 1.519

Öz


Osmanlı İmparatorluğu, Tanzimat’tan itibaren batıya açılmaya başlamıştı. Bu sürecin devamı olarak pek çok alanda batıdan yeni yeni ürünler alınmıştır. Bu alınan ürünler klasik Osmanlı sosyal hayatını derinden etkilemiştir. Bu etkileri gözlemleyen Ahmed Cevdet Paşa, eserlerinde bunları yansıtmıştır. Kendisi batılılaşmaya karşı olmasa bile bu etkilerin toplumda yaptığı değişiklikleri pek de hoş karşılamadığı anlaşılmaktadır. Ahmed Cevdet Paşa, Adana yöresine de gitmiş, orada gördüğü bazı ilginç durumları da aktarmıştır.


Tam metin:

PDF