ÇAĞDAŞ SANAT PAZARINDA BİR MARKA OLMAK: BİR VAKA İNCELEMESİ OLARAK DAMIEN HIRST

Bengisu BAYRAK
1.877 1.578

Öz


Bu çalışma, günümüzde dünyanın yaşayan en zengin sanatçısı olan Damien Hirst’ün ticari başarısının nedenlerini ve sanat alanında markalaşma sürecini Hirst’ün sansasyonel yapıtları, koleksiyoncusu Charles Saatchi ve danışma kurulunda yer aldığı Tate müzesi üzerinden inceleyerek ortaya koymaya çalışır.

15-16 Eylül 2008 tarihlerinde Sotheby’s’de (Londra) düzenlediği müzayede ile koleksiyoncu ve galeri gibi aracıları atlayarak doğrudan alıcı ile buluşan Hirst 111 sterlinden fazla satış yapmış ve çağdaş sanat pazarında sıra dışı bir örnek oluşturmuştur.

Hirst vakasına neden olan etkenler; müze gibi göreli konservatif kurumlarca kabul görmesinin artması, çağdaş sanatın popülerleşmesi, giderek pahalılaşması ve yatırımcıların çağdaş sanatı bir yatırım aracı olarak görmeye başlamaları olarak özetlenebilir. Çağdaş sanat pazarının heterojen yapısı, sanat pazarının diğer pazarlara göre daha az stabil olmasına ve daha az saydam olmasına neden olur. Bu dalgalanma ve opaklık, çağdaş sanat pazarını spekülasyona ve manipülasyona açık hâle getirir.

Çalışma, çağdaş sanat pazarının oyuncularının sanat pazarı ağı içindeki rolünü, sanatçıların yapıtlarının bu ağdaki dolaşımını ve dolaşımdaki pek çok sanatçı arasından bir marka olarak öne çıkan Damien Hirst’ü bir vaka incelemesi olarak ele alır.

Anahtar Kelimeler: Damien Hirst, Sanatta Markalama, Çağdaş Sanat Pazarı, Charles Saatchi, Tate.

 


Tam metin:

PDF