1954 Seçimleri Öncesi Ankara Adaylarını Belirleme Sürecinde CHP’de Parti içi Demokrasi Sorunu (Şükrü Sökmensüer’in Raporuna Göre)

Asaf Özkan
1.715 1.095

Öz


ÖZETDemokrasinintemel unsurlarından olan siyasi partilerin iç işleyişinin demokratikprensiplere uygun olup olmadığı demokratik sistemin o ülkede yerleşipyerleşmediği ile yakından ilgilidir. Siyasi partilerde parti içi demokrasininen bariz göstergelerinden birisi de seçimler öncesindeki aday belirlemesüreçleridir. Cumhuriyet Halk Partisi’nin tek parti dönemindeki aday belirlemeyöntemlerinin demokrasiye uygun olduğunu iddia etmek mümkün değildir. Çokpartili siyasi sisteme geçildikten sonra daha önce bütün aday belirlemeyetkilerini genel başkan veya üst yönetime veren ilke değiştirilerek yerelteşkilatlar da aday belirleme sürecine dahil edildi. 1954 seçimleri öncesindekabul edilen tüzük gereğince aday yoklama kurulları oluşturularak adayyoklaması yapıldı ve adaylar buna göre belirlendi. Ancak kağıt üzerindedemokrasiye oldukça uygun görünen bu sistemin pratikte çok ta kullanışlıolmadığı anlaşılmaktadır. Kendisi de Ankara’dan aday olmak istediği halde adayyoklamasından geçemeyen Şükrü Sökmensüer’in CHP Genel Başkanı’na yazdığı rapor,özelde Ankara aday yoklama sürecini aydınlattığı gibi genelde CHP’de parti içidemokrasi sorununa ışık tutmaktadır.Anahtar Kelimeler: Cumhuriyet Halk Partisi, 1954 Seçimleri, Aday Yoklamaları, Parti İçiDemokrasi, Şükrü Sökmensüer.

Tam metin:

PDF