ALMAN VERGİ SİSTEMİNDE VERGİ İNCELEMESİ

Ali Değirmendereli
794

Öz


Bu çalışmanın esas olarak ana amacı Alman Sistemindeki vergi incelemesi hakkında bilgi vermek ve yararlanılabilecek hususların altını çizebilmektir. Bu doğrultuda Alman Sistemi ayrıntılı bir şekilde ele alınmış ve belirleyici özellikler ortaya konulmaya çalışılmıştır. Alman uygulamasının daha geniş bir vergi mükellefi kitlesini kapsadığı, özellikle büyük işletmeler bakımından sürekli bir denetim sağlamasının etkin olduğu bunun yanında mükelleflerin inceleme karşısında oldukça önemli haklara sahip olduğu görülmektedir.