ULUSLARARASI ANTALYA KUM HEYKEL FESTİVALİ İMAJI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

ADNAN ÖZTÜRK, YURDANUR YUMUK
1.115

Öz


8.Uluslararası Antalya Kum Heykel Festivali’ne katılan ziyaretçilerin festivale yönelik algılarını ölçmek amacıyla gerçekleştirilen çalışmada ziyaretçilerin festivale yönelik algılarının olumlu yönde olduğu belirtilmektedir. Ziyaretçilerin yaş ve milliyet değişkenlerine göre festival algılarında anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir. Genç ziyaretçilerin festivale yönelik algılarının yaşça büyük diğer ziyaretçilere göre daha olumlu olduğu ortaya çıkmaktadır. Çalışmada yabancı katılımcıların yerli katılımcılara göre daha olumlu bir algıya sahip oldukları görülmektedir. Ayrıca festival algısının festivali başkalarına tavsiye etme ve tekrar ziyaret etme niyeti üzerinde etkili olduğu elde edilen bulgular arasında yer almaktadır. Alan araştırmasının Uluslararası Antalya Kum Heykel Festivali ile sınırlı olması ise çalışmanın temel kısıdını temsil etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Festival Turizmi, Festival İmajı, Kum Heykel Festivali, Antalya