20.YÜZYIL BAŞLARINDA (H. 1329-M.1913/H.1338-M.1922) YILLARI ARASINDA AFYONKARAHİSAR’DA HAPİSHANELER (Hapishanelerde İyileştirme Çalışmaları)

Naci ŞAHİN
1.433 953

Öz


XX. yüzyıl başlarında bugünkü adıyla Afyonkarahisar, Hüdâvendigar eyaletine bağlı ve Karahisâr-ı Sâhib sancağı adıyla bilinen bir yerleşim yeriydi. Osmanlı imparatorluğu'nda bu yüzyılın başlarına kadar mahkumların içerisinde bugünkü anlamda barındırıldığı  hapishane kavramı yoktur. Anadolu'da hapishaneler inşa edilene kadar mahkumlar ya da belli bir süre ceza ödemekle yükümlü bulunanlar, bu cezalarını genellikle kürek-bent ya da kale-bent adı verilen fiziki çalışma koşullarını yerine getirerek tamamlarlardı. Fiziki güç ve kuvvet gerektiren şartlarda icra edilen cezaların çekilmesi sürecinde mahkumlar sabit cezaevi ya da hapishane adı verilen mekanlarda bulunmamaktaydılar. İlk kurulduğunda, Afyonkarahisar hapishanesi, eski Hükümet konağının ordu bulvarına bakan arka kısmında bulunmakta idi. Bu hapishane, diğer bütün Anadolu taşra hapishaneleri gibi mahkumların çok zor koşullar altında yaşamlarını sürdürdükleri bir mekan idi. Oldukça bakımsız, sağlıksız  olan Afyonkarahisar hapishanelerinde bulunan mahkumların, barındıkları mekanlarda, yaşam koşullarının iyileştirilmesi maksadıyla, hapishane içerisinde bakım ve onarım yapılması zorunluluk haline gelmiştir.

 

Anahtar Kelimeler: Afyonkarahisar, Hapishane, Islahat, Mahkum, Osmanlı

 


Tam metin:

PDF