VADELİ İŞLEM PİYASALARINDA ANOMALİLERİN ARCHGARCH MODELLERİ İLE TEST EDİLMESİ: TÜRKİYE VADELİ İŞLEMLER PİYASASI ÜZERİNE BİR UYGULAMA

Ali ÖZER, Oğuzhan ECE
2.965 1.350

Öz


Bu çalışmada etkin piyasalar hipotezinden sapmalar ve davranışsal finansın
başlangıcı olarak kabul edilen anomalilerden haftanın günleri ve Ocak ayı etkisinin
vadeli işlem piyasalarında varlığı incelenmiştir. Çalışma kapsamında, anomalileri
incelemek için BIST-100 (EVİS) Endeks Vadeli İşlem Sözleşmesi’ne ait 2005 ve
2013 yılları arasında 2143 adet günlük veri kullanılmıştır. ARCH-GARCH
modelleriyle yapılan çalışmanın sonucunda, vadeli işlem piyasasının Ocak ayı
getirilerinde, diğer aylara göre istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde herhangi bir
farklılaşmanın olmadığı tespit edilmiştir. Bunun yanı sıra, cuma ve çarşamba günleri
BIST-100 EVİS getirisinin pozitif olduğu, pazartesi günleri ise negatif olduğu ortaya
konmuştur.
Anahtar Sözcükler: Vadeli İşlem Piyasaları, Anomali, Arch-Garch., Jel
Sınıflandırması: C32, G10, G14


Tam metin:

PDF