YENİ OKUL DERGİSİ’NİN ELE ADIĞI EĞİTİM SORUNLARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ (1950-1954)

Mustafa GÜÇLÜ
2.762 953

Öz


Yeni Okul Dergisi 1950 ve 1954 yılları arasında Pedagojik Yardımlaşma
Kooperatifi tarafından çıkarılmıştır. Yaklaşık dört yıl yayın hayatına devam eden
dergi toplam otuzdört sayı olarak yayımlanmıştır. H. Hüsnü Cırıtlı’nın yazı işleri
müdürlüğünü yaptığı dergide eğitimin farklı alanlarından yazı ve makalelere yer
verilmiştir. Bu araştırmanın amacı Yeni Okul Dergisi’nde yayımlanan yazı ve
makaleleri ele almış olduğu eğitim sorunları açısından genel bir değerlendirmesini
yapmaktır. Bu amaç çerçevesinde dergide yer verilen yazı ve makaleler amaca
uygun olarak incelenmiştir. Betimsel analiz yönteminin kullanıldığı araştırmada ele
alınan konular belli başlıklar altında verilmiştir. Araştırma sonunda dergide;
eğitimde program geliştirme, eğitimin psikolojik temelleri, eğitimin sosyal temelleri,
öğretmen yetiştirme, halk eğitimi, Türkçe öğretimi gibi konulara yer verildiği
görülmüştür. E
Anahtar Kelimeler: Dergi, süreli yayın, yeni okul, eğitim tarihi


Tam metin:

PDF