BELEDİYE HİZMETLERİ VE ENGELLİ VATANDAŞLARIN BEKLENTİLERİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ARAŞTIRMA1

Hilal ONUR İNCE, Cenay BABAOĞLU, Aysun YARALI AKKAYA
2.280 2.403

Öz


Engellilik çalışmaları 20. yüzyılın ortalarında itibaren sağlık temelli bakıştan
toplumsal yaklaşıma doğru değişmektedir ve bu değişim ile birlikte kamu hizmeti
verenlerin sorumlulukları da artmaktadır. Son dönemdeki uluslararası hukuki
düzenlemeler de bu yaklaşımı desteklemektedir. 5393 sayılı Belediye Kanunu ve
5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ise ulusal düzeyde belediyelerin engelli
vatandaşlara yönelik sorumluluklarını arttırmaktadır. Çalışmada Ankara’da
yürütülen alan çalışmasından yola çıkılarak engellilerin sorunları ve beklentileri
tartışılmış, belediyelerin hizmetleri değerlendirilmiştir.
Anahtar Lelimeler: Engelli hakları, engellilik, hak temelli yaklaşım,
belediye hizmetleri, sosyal politika


Tam metin:

PDF