Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Cilt 1, Sayı 1 DOES GENERAL STRAIN THEORY ACCOUNT FOR YOUTH DEVIANCE IN TURKEY? Öz   PDF
Özden Özbay
 
Cilt 2, Sayı 2 Dolaysız Yabancı Sermaye ve Ekonomik Büyüme İlişkisinin Dinamik Analizi: OECD Ülkeleri Örneği Öz   PDF
Oğuz Öcal
 
Cilt 1, Sayı 1 EĞİTİM ÖRGÜTLERİNDE LİDER DAVRANIŞ BİÇİMLERİ İLE ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI ARASINDAKİ İLİŞKİ (NEVŞEHİR İLİ ÖRNEĞİ) Öz   PDF
selda özer, Niyazi Can
 
Cilt 6, Sayı 1 EKONOMİK ÖZGÜRLÜKLER İLE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ:OECD ÜLKELERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA Öz   PDF
Özlem Öztürk Çetenak, Mine Işık
 
Cilt 2, Sayı 2 Entelektüel Sermaye ve Örgüt Performansı İlişkisi: Akdeniz Bölgesindeki Otel İşletmelerinde Bir Araştırma Öz   PDF
Osman Avşar Kurgun, Gürkan Akdağ
 
Cilt 2, Sayı 1 GENDER, CUMULATIVE STRAIN AND DEVIANT BEHAVIOR IN TURKEY Öz   PDF
Özden ÖZBAY
 
Cilt 1, Sayı 2 Gıda Sektöründe Firmaların İnovasyon Kararlarını Olumsuz Yönde Etkileyen Faktörler Üzerine Bir İnceleme: Batı Akdeniz Bölgesi Örneği Öz   PDF
Nurdan Kuşat, Levent Kösekahyaoğlu
 
Cilt 1, Sayı 1 GİRİŞİMCİLİĞE EKOLOJİK YAKLAŞIM: EKO-GİRİŞİMCİLİK TEORİK ÇERÇEVE Öz   PDF
Fatma İnce Balcı
 
Cilt 2, Sayı 2 Halvetilik ve Anadolu Aleviliği İlişkisi Çerçevesinde Pir Ahmet Efendi Ahfadına Genel Bir Bakış Öz   PDF
Hulusi Yılmaz
 
Cilt 1, Sayı 1 HAROLD PINTER’İN ONE FOR THE ROAD ADLI ESERİNE YENİ TARİHSELCİ BİR YAKLAŞIM Öz   PDF
Ercan Kaçmaz
 
Cilt 2, Sayı 2 Havacılık Endüstrisinde Stratejik Yönetim: Swot Analizi ile Durum Değerlendirmesi Öz   PDF
Özgür Demirtaş
 
Cilt 4, Sayı 2 (2015) HELLENİSTİK HEYKEL SANATINDA TOPLUMSAL BİLİNÇ VE ÖZ BİÇİM İLİŞKİSİ Öz
Barış Emre SÖNMEZ
 
Cilt 1, Sayı 2 İnsani Müdahaleden Koruma Sorumluluğuna Geçiş: Eski Sorun, Yeni Kavram Öz   PDF
Azime Telli
 
Cilt 4, Sayı 2 (2015) İNTEGRALDE ALAN UYGULAMALARI KONUSUNDA FLASH PROGRAMI İLE GELİŞTİRİLEN ÖĞRETİM MATERYALİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Öz
derya özlem yazlık
 
Cilt 5, Sayı 1 (2015) İŞ YÜKÜ VE ROL BELİRSİZLİĞİNİN ÇALIŞANLARIN TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİ ÜZERİNE ETKİSİ: AFAD ÖRNEĞİ Öz   PDF
Korhan KARACAOĞLU, İdris ÇETİN
 
Cilt 6, Sayı 2 İZMİR KALKINMA AJANSI (İZKA) KALKINMA KURULU’NUN GÜNDEM BELİRLEME FAALİYETLERİ Öz
Fatih ÇELİK
 
Cilt 6, Sayı 2 İZMİR KALKINMA AJANSI (İZKA) ÖRNEĞİNDE KALKINMA KURULU’NUN GÜNDEM BELİRLEME FAALİYETLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Öz   PDF
Fatih ÇELİK
 
Cilt 6, Sayı 1 KADINA YÖNELİK ŞİDDET Öz   PDF
İbrahim Akkaş, Zeki Uyanık
 
Cilt 2, Sayı 1 KAMU TERCİHİ ve ANAYASAL İKTİSAT TEORİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Öz   PDF
Ruveyda KIZILBOĞA
 
Cilt 2, Sayı 1 KAMU YÖNETİMİ ALANINDA DÜZENLENEN BİLİMSEL TOPLANTILARIN GELİŞİMİ VE KURUMSALLAŞMASI SÜRECİ: KAMU YÖNETİMİ FORUMU (KAYFOR) ÖRNEĞİ Öz   PDF
Ezgi SEÇKİNER, Mete YILDIZ
 
Cilt 2, Sayı 1 KARAMANLI ORTHODOX TURKS WHO IMMIGRATED TO GREECE FROM MUSTAFAPASHA DUE TO THE POPULATION EXCHANGE Öz   PDF
Adem ÖGER
 
Cilt 1, Sayı 1 KAZAK TÜRKLERİNİN MUNLIK-ZARLIK DESTANINDA “ALTIN” Öz   PDF
Derya Özcan
 
Cilt 5, Sayı 1 (2015) KISA VADELİ SERMAYE HAREKETLERİNİN İKTİSADİ DALGALANMALAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: KURAMSAL BİR DEĞERLENDİRME Öz   PDF
Şükrü Apaydın
 
Cilt 1, Sayı 1 KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE ÖRGÜT İÇİ FAKTÖRLERİN YENİLİK VE YARATICILIK PERFORMANSINA ETKİSİ Öz   PDF ()
Asuman Akdoğan, Emine Kale
 
Cilt 6, Sayı 1 KRUVAZİYER GEMİLERİN YİYECEK İÇECEK DEPARTMANLARINDA HİZMET KALİTESİ, MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ VE MÜŞTERİ SADAKATİ İLİŞKİLERİ: KETCHIKAN, JUNEAU VE SKAGWAY LİMANLARINDA BİR ARAŞTIRMA Öz   PDF
Reha Kılıçhan, İbrahim İlhan
 
Toplam 101 ögeden 26 - 50 arası << < 1 2 3 4 5 > >> 


ISSN: 2149-3871