Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Cilt 6, Sayı 2 SOSYAL REFAH DEVLETİNİN KRİZİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Öz   PDF
Ömer ŞANLIOĞLU
 
Cilt 2, Sayı 2 Sultan Melikşah Zamanında Suriye Üzerinde Selçuklu-Fatımî Mücadelesi Öz   PDF
İlyas Gökhan
 
Cilt 5, Sayı 1 (2015) SURİYELİ’LER: SINIRLAR ÖTESİNDEKİ YAŞAM MÜCADELESİ Öz   PDF
İbrahim Akkaş
 
Cilt 1, Sayı 2 Tarihle Popülerliğin Birleştiği Çizgide Bir Peyami Safa Romanı: Attilâ Öz   PDF
Murat Gür
 
Cilt 6, Sayı 1 TEKNİK İNDİKATÖRLERİN ETKİNLİĞİ: BIST30 VE BIST100 ENDEKSLERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA Öz   PDF
Çiğdem Özarı, Kemal Kağan Turan, Esra Demir
 
Cilt 2, Sayı 1 TERÖR VE MEDYA İLİŞKİSİNİN 2003 YILINDA İSTANBUL’DA MEYDANA GELEN SALDIRILAR ÖRNEĞİYLE İNCELENMESİ Öz   PDF
Ekrem Yaşar AKÇAY, Ömer Engin ÇELENAY
 
Cilt 6, Sayı 1 TEZGAHÜSTÜ TÜREV PİYASA İŞLEMLERİ Öz   PDF
Ersan Ersoy, Ulaş Ünlü
 
Cilt 4, Sayı 2 (2015) TMS/TFRS KAPSAMINDA GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE GERÇEĞE UYGUN DEĞERİN TESPİTİNDE EMSAL KARŞILAŞTIRMA VE GELİR İNDİRGEME YÖNTEMLERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA Öz
Halil İbrahim ALPASLAN
 
Cilt 2, Sayı 2 Türk Demokrasi Tarihinde Muhalefet Geleneğinin Oluşması Açısından Sultan II. Abdülhamid ve Dönemi Öz   PDF
Ahmet Oğuz
 
Cilt 6, Sayı 2 TÜRK KAMU YÖNETİMİ STRATEJİK PLAN UYGULAMASINDA SAHİPLENME VE KATILIM SORUNLARI Öz   PDF
Handan YILDIRIM, Hava TAHTALIOĞLU
 
Cilt 5, Sayı 1 (2015) TÜRK KAMU YÖNETİMİNDE HİZMET BAKANLIĞI MODELİYLE YENİDEN YAPILANMA: RETROSPEKTİF BİR YAKLAŞIM MI? Öz   PDF
Ayşegül Saylam, Mustafa Kemal Öktem
 
Cilt 1, Sayı 2 Türkiye Selçukluları ile Kilikya Ermenileri Arasındaki Siyasi İlişkiler Öz   PDF
İlyas Gökhan
 
Cilt 6, Sayı 1 TÜRKİYE’DE FİNANSAL GELİŞMENİN EKONOMİK BÜYÜMEYE ETKİLERİ: NEDENSELLİK ANALİZİ Öz   PDF
Musa Türkoğlu
 
Cilt 4, Sayı 2 (2015) TÜRKİYE’DE KAMU YÖNETİMİNDE PLANLAMA UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ve ULUSAL PLANLAMA İLE İLGİLİ ÖNERİLER Öz
Kuddusi Yazıcı
 
Cilt 6, Sayı 1 TÜRKİYE’DE KARA PARA AKLAMA VE KAÇAKÇILK SUÇLARI İLE MÜCADELEDE JANDARMANIN ETKİSİNİN TESPİTİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA Öz   PDF
Zeki Doğan, Mustafa Er
 
Cilt 6, Sayı 2 TÜRKİYE’DE OKUL ÖNCESİ EĞİTİME İLİŞKİN POLİTİKA VE FİNANSMAN UYGULAMALARI Öz   PDF
Emine SAKLAN, Aysun ERGİNER
 
Cilt 1, Sayı 1 TÜRKİYE’DE SU GÜCÜ VE KÜÇÜK HİDROELEKTRİK SANTRALLER Öz   PDF
Tekiner Kaya
 
Cilt 6, Sayı 2 ULUSLARARASI ANTALYA KUM HEYKEL FESTİVALİ İMAJI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Öz
ADNAN ÖZTÜRK, YURDANUR YUMUK
 
Cilt 6, Sayı 2 ULUSLARARASI ANTALYA KUM HEYKEL FESTİVALİNE YÖNELİK ALGININ BAŞKALARINA TAVSİYE ETME VE TEKRAR ZİYARET ETME NİYETİ ÜZERİNE ETKİSİ Öz   PDF
Adnan ÖZTÜRK, Yurdanur YUMUK
 
Cilt 1, Sayı 1 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN RUHSAL DURUMLARININ BELİRLENMESİ Öz   PDF
Simla Adagide Demirel, Rabiye EĞLENCE, Ercan KAÇMAZ
 
Cilt 1, Sayı 1 UYGUR SAHASINDA YETİŞMİŞ BİR DİVAN ŞAİRİ: ABDUREHİM NİZARÎ Öz   PDF
Adem ÖGER, Kadri Hüsnü Yılmaz
 
Cilt 6, Sayı 2 VADELİ İŞLEM PİYASALARINDA ANOMALİLERİN ARCHGARCH MODELLERİ İLE TEST EDİLMESİ: TÜRKİYE VADELİ İŞLEMLER PİYASASI ÜZERİNE BİR UYGULAMA Öz   PDF
Ali ÖZER, Oğuzhan ECE
 
Cilt 6, Sayı 1 YABANCI OKUL BUNALIMI: GÜL’ÜN BABASI KİM? Öz   PDF
Halil Adıyaman
 
Cilt 1, Sayı 1 YAVUZ BÜLENT BAKİLER’İN KÜLLENMEYEN AZERBAYCAN SEVDASI Öz   PDF
Parvana BAYRAM
 
Cilt 5, Sayı 1 (2015) YENİ AHİT’TEKİ BUDDHA’NIN SÖZLERİ ve BİLGELİĞİ Öz   PDF
Kürşat Haldun AKALIN
 
Toplam 101 ögeden 76 - 100 arası << < 1 2 3 4 5 > >> 


ISSN: 2149-3871