KLASİK KRİPTOLOJİ YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

ZAINAB OBAID, ARKAN SABONCHI, BAHRİYE AKAY
2.556 672

Abstract


Kriptoloji, bilgilerin şifrelenmesi ve şifrelenmiş bilgilerin çözümlenmesi için kullanılan metotlarla ilgilenir. Kriptoloji yöntemleri klasik ve modern yöntemler olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Bu çalışmada klasik algoritmalardan yaygın olarak kullanılan Sezar, Vigenere, Vernam, Hill, Playfair algoritmalarının genel yapısı hakkında bilgi verilerek sözü geçen algoritmaların metinler ve Base64 tabanlı görüntü üzerindeki karşılaştırılmaları yapılmıştır. Metin ya da görüntüler şifreleme algoritmalarına girdi olarak verilerek anahtar ile şifrelenmiş metin elde edilmiştir ve algoritmalar çalışma zamanı (şifrelenme zamanı+şifre çözülme zamanı), zaman karmaşıklığı, işlemci karmaşıklığı, hafıza karmaşıklığı, kurulacak sisteme uygunluk, esneklik, güven oranı bakımından kıyaslanarak avantaj ve dezavantajları belirlenmiştir.


Keywords


Şifreleme Algoritmaları, Performans Analizi, Kriptoloji, Bilgi Güvenliği, Görüntü Şifreleme

References


Sağıroğlu, Ş. ve Alkan, M., (2005). Bilgi Güvenliği Bilimi (Kriptoloji), Her Yönüyle Elektronik İmza, Grafiker Yayınları, Ankara.

Dalkılıç, G. ve Akın, O., (2005). Anahtar Tabanlı Gelişmiş Rotor Makinesi, Akademik Bilişim Konferansı, Gaziantep.

Bayar, E., (2012). Modern Kriptosistemlerle Şifrelemenin Modellenmesi İle VeriGüvenliğinin Sağlanması, Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.

Buluş, H.N., (2006). Temel Şifreleme Algoritmaları ve Kripto analizlerinin İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi. Edirne: Trakya Üniversitesi Fen BilimleriEnstitüsü.

Yılmaz, R., (2010). Kriptolojik Uygulamalarda Bazı İstatistik Testler, YüksekLisans Tezi. Konya: Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.

Ülker, Ü., (2014). Klasik Teknikler Kullanılarak Bir Kriptografi Algoritması Geliştirilmesi ve Des Algoritması İle Performans Analizlerinin Karşılaştırılması, Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi Bilişim Enstitüsü.

OBAID, Z., (2016). Kriptoloji Yöntemlerinin Karşılaştırılması, Yüksek Lisans Tezi. Kayseri: Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.

Günden, Ü., (2010). Şifreleme Algoritmalarının Performans Analizi, YüksekLisans Tezi. Sakarya: Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.

Kodaz, H. ve Botsalı, F.M., (2010). Simetrik ve Asimetrik Şifreleme Algoritmalarının Karşılaştırılması, Selçuk Üniversitesi Teknik Bilimler MeslekYüksekokulu Teknik-Online Dergi. Konya, 9(1):10-23.

What is base64 encoding and how can we benefit from ithttp://inchoo.net/magento/what-is-base64-encoding-and-how(Date accessed: November2015).

Stallings, W., (2003). Cryptography and Network Security, Third Edition. New Jersey.

Henk, C.A. van Tilborg (?). Fundamentals Of Cryptology, A Professional Reference and Interactive Tutorial, London, Boston,Dordrecht. Eindhoven University of Technology The Netherlands, Kluwer Academic Publishers.

Kenneth, H.R., (2007). An Introduction To Cryptography, Second Edition, Discrete Mathematics And Its Applications.

Canbek, G. ve Sağıroğlu, Ş., (2006). Bilgi ve Bilgisayar Güvenliği Casus Yazılımlarve Korunma Yöntemleri, Ankara. Grafiker Yayınları.

Çeşmeci, M.Ü., (2009). Kriptoloji Tarihi, UEKAE Dergisi,1.

Denning, R.D.E., (1982). Encyption Algorithms, Cryptography and Data Security, America, United States.Addison-Wesley Publishing.

Yerlikaya, T., (2006). Yeni Şifreleme Algoritmalarının Analizi, Doktora Tezi. Edirne: Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.

Yerlikaya, T., Buluş, E. ve Buluş, N., (2006). Asimetrik Şifreleme Algoritmalarında Anahtar Değişim Sistemleri, Akademik Bilişim Konferansı, Denizli.

Bahçetepe, H., (2006). Modüler Çarpma Algoritmalarının İncelenmesi veKriptolojide Uygulanması, Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: İstanbul Üniversitesi FenBilimleri Enstitüsü.