SİNOP İLİNDE ÜRETİLEN HAZIR BETONLARIN İSTATİSTİKSEL OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ

SELÇUK MEMİŞ, İFFET GAMZE MÜTEVELLİ, MEHMET UĞUR YILMAZOĞLU
1.506 501

Abstract


Sinop İli, bünyesinde birçok yenilenebilir enerji potansiyeli barındıran ve Karadeniz’e kıyısı olan bir liman şehridir. Son yıllarda bu durum ilin coğrafi yapısını oldukça önemli kılarken bölgedeki yapılaşmayı da artırmaktadır. Böylece yapı ve tesislerde kullanılan betonların kalitesi oldukça önem kazanmaktadır. Bu çalışmada 2011-2014 yılları arasında yapılan bina betonlarından alınan numunelerin dayanım sınıfları ve birim hacim ağırlıkları incelenmiş, istatiksel olarak değerlendirilmiştir. Yapı denetim kanununun 2011 yılında yürürlüğe girdiği yıldan 2015 yılı başlangıcına kadar dökülen betonların dayanımları kendi aralarında yıllara göre kıyaslanmış ve yapı denetim kanunun uygulandığı ilk yıl, C30 betonunun dayanımında belirgin bir artış fark edilmiştir.  Genel olarak Sinop ilinde üretilen betonların yıllara göre basınç dayanımları incelenmiş ve beton kalitesine gerekli önemin verildiği görülmüştür.


Keywords


Sinop, Beton Basınç Dayanımı, Birim Hacim Ağırlık, Tek-Yönlü Varyans, Yıllık Değişim

References


Şimşek, O., (2012). Beton ve beton teknolojisi. 4.Baskı, Ankara: Seçkin Yayıncılık

Anonim (a), Çimento ve betonun piramitlerden Çin Seddi’ne Ayasofya’dan gökdelenlere uzanan tarih yolculuğu. http://www.simbeton.com.tr/index.php?option=com_content&view=article&id=66&Itemid=67, Erişim tarihi: 02/05/2016

Dayı, M., (2006). Doğal ve Yapay Puzolanların Kompoze Çimento Üretiminde Kullanabilirliğinin Araştırılması. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. Ankara.

Karakule, F., (2003). Türkiye Beton Birliği Ve Hazır Beton Sektörü. Türkiye Mühendislik Haberleri, 426-2003(4): Türkiye Hazır Beton Birliği.

Akakın, T., Kılınç, C., Işık, A. ve Zengin, H., (2013). Hazır Beton Sektörü Ve Beton Kullanımındaki Gelişmeler. Beton 2013 Hazır Beton Kongresi: Türkiye Hazır Beton Birliği

Memis, S., (2013). Farklı Katkı Malzemeleri Kullanılarak Erzurum-Pasinler Pomzasıyla Üretilen Gaz Betonun Tarımsal Yapılarda Kullanılabilirliğinin Araştırılması. Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. Erzurum.

Topçu, İ.B. ve Demir, A., (2004). Eskişehir’de Dökülen Betonların Niteliği Üzerine İstatistiksel Bir Değerlendirme. Osmangazi Üniversitesi Müh. Mim. Fak. Dergisi, 17(2), 1-10.

Yılmazoğlu, M.U., Memiş, S. ve Mütevelli, İ.G., (2016). Kastamonu İlinde Kullanılan Betonların Nicel Analizi. Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 4(2), 756-764.

Topçu, İ.B. ve Boğa, A.R., (2005). Eskişehir’deki Hazır Beton Firmalarının Beton Kalitelerinin İstatiksel Değerlendirilmesi. Osmangazi Üniversitesi Müh. Mim. Fak. Dergisi, 18(1), 1-13.

Erdoğan, T.Y., (2007). Beton. 2.Baskı, Ankara: ODTU Yayıncılık.

Ersoy, U. Ve Özcebe, G., (2012). Betonarme. 3. Baskı, İstanbul: Evrim Yayınevi.

Anonim(b), (2007). DBYBHY, Deprem bölgelerinde yapılacak binalar hakkında yönetmelik. www.koeri.boun.edu.tr/depremmuh/eski/DBYBHY-2007-KOERI.pdf, Erişim tarihi: 02.05.2016

Doğangün, A., (2011). Betonarme Yapıların Hesap ve Tasarımı. 7.Baskı, İstanbul: Birsen Yayınevi.

Baradan, B., Yazıcı, H. ve Ün, H., (2010). Beton ve Betonarme Yapılarda Kalıcılık (Durabilite). İstanbul: Türkiye Hazır Beton Birliği.

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Sinop Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü. http://www.csb.gov.tr/iller/sinop/index.php?Sayfa=sayfa&Tur=webmenu&Id=3075, Erişim tarihi: 02.05.2016

Anonim (c), Beton Kullanıcıları İçin Teknik Bilgiler Kılavuzu. Türkiye Hazır Beton Birliği

Anonim (d), Hazır Beton, Bayındırlık Ve İskan Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, http://www.csb.gov.tr/turkce/dosya/ypg/pgdegitimihazirbetonsunumu.pdf

Anonim (e),(2000). TS-500, Betonarme Yapıların Tasarım Ve Yapım Kuralları. 1.Baskı, Ankara: TSE.