ÇELİK LİF KATKILI BETONLARIN MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

DEMET YAVUZ, SONER GÜLER, FUAT KORKUT, ZEHRA FUNDA TÜRKMENOĞLU
2.034 413

Abstract


Yarı gevrek bir yapı malzemesi olan betonun içine çelik liflerin katılmasıyla mekanik özelliklerinin iyileştirilmesi sağlanabilmektedir. Bu amaçla en yaygın olarak kullanılan çelik lif türleri arasında düz, iki ucu kancalı ve kıvrımlı lifleri sayabiliriz. Bu lifler betonda makro boyutta oluşan çatlakların büyümesini ve yayılmasını engelleyerek betonun tokluk ve süneklik kapasitesini arttırmaktadırlar. Bu çalışmada, çeşitli narinlik ve hacimsel oranlarına bağlı olarak düz ve iki ucu kancalı çelik liflerin normal dayanımlı betonların basınç, eğilme ve yarmada çekme dayanımı gibi mekanik özelliklerine olan etkileri incelenmiştir.


Keywords


Beton, Çelik Lif, Basınç Dayanımı, Çekme Dayanımı

References


Ekincioğlu, Ö., (2002). Karma Lif İçeren Çimento Esaslı Kompozitlerin Mekanik Davranışının İncelenmesi. Sika Teknik Bülten, ss:10-11.

Çakıroğlu, A.M., Kasap, S. ve Erenoğlu, E., (2011). Betona Değişik Geometrik Formlarda Çelik Lif Eklenmesinin Basınç Dayanımına Etkisi, 6th International Advanced Technologies Symposium (IATS’11), 16-18 May 2011, 96-100, Elazığ, Turkey.

Floyd, O.A., Nilson, S.H., and Salvador, M., (1986). Mechanical Properties of High-Strength Lightweight Concrete, ACI Journal, ss:606-613.

Fanella, D.A. and Naaman, A.E., (1985). Stress-strain Properties of Fiber Reinforced Concrete in Compression. ACI, 82(4), 475-483.

Gao, J., Sun, W., and Morino, K., (1997). Mechanical Properties of Steel Fiber-Reinforced, High Strenght, Lightweight Concrete, Cement and Concrete Composites. ss:307-313.

Nili, M. and Afroughsabet, V., (2010) Combined effect of silica fume and steel fibers on the impact resistance and mechanical properties of concrete. International Journal of Impact Engineering 37, ss:879-886.

Swamy, R.N. and Jojagha, A.H., (1982). Lightweight Concrete Impact Resistance of Steel Fibre Reinforced Lightweight Concrete, International Journal of Cement Composites, ss:209-220.

Taşdemir, M A., (2000). Dramix Çelik Tel Donatılı Beton Plaklar Üzerinde Yapılan Deneyler, İTÜ.

Yıldırım, M.A., (1994). Hafif ve Yarı Hafif Betonlarda Çelik Lif Kullanımının Etkisi. Bitirme Tezi, İTÜ.

Yerlikaya, M., (2003). Çelik Tel Donatılı Betonların Deprem Etkisi Altında Davranışları, Deprem Sempozyumu, Kocaeli.

Ünal, O., Uygunoğlu, T. ve Gençel, O., (2007). Çelik Liflerin Beton Basınç ve Eğilme Özeliklerine Etkisi, Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Mühendislik Bilimleri Dergi Si, Cilt:13, Sayı:1, Sayfa:25-30, Denizli.

TS EN 12390-3, (2010). Beton- Sertleşmiş Beton Deneyleri, Bölüm 3: Deney Numunelerinin Basınç Dayanımının Tayini. TSE, Ankara.

TS EN 12390-6, (2010). Beton- Sertleşmiş Beton Deneyleri, Bölüm 6: Deney Numunelerinin Yarmada Çekme Dayanımının Tayini. TSE, Ankara.

TS EN 12504-4, (2012). Beton Deneyleri, Bölüm4: Ultrasonik Atımlı Dalga Hızının Tayini. TSE, Ankara.