Editorial Team

Section Editors

 1. Prof.Dr. Mustafa AKDAĞ, Erciyes Üniversitesi
 2. yener özen, Turkey
 3. Doç. Dr. Bülent Kırmızı, Fırat Üniversitesi, İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü, Turkey
 4. Kadriye Dilek Akpınar
 5. Prof. Dr Hamza ÇAKIR, Erciyes Üniversitesi
 6. Emine Kolaç, Anadolu Üniversitesi
 7. Doç. Dr. MEHMET SEZAİ TÜRK, Gazi Üniversitesi
 8. Doç. Dr. SELMA ÇELİKYAY, Bartın University
 9. Doç. Dr. CEVDET KILIÇ, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
 10. Doç. Dr. FATİH ARSLAN, Fırat Üniversitesi İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
 11. Prof. Dr. HACI DURAN, Adıyaman Üniversitesi
 12. Prof. Dr. MEHMET AYGÜN, Fırat Üniversitesi, Turkey


ISSN: 1308 7320