FARKLI YERLERDE DÜZENLENEN ŞAMPİYONALARIN BASINDA KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

CANAY UMUNÇ
1.506 280

Abstract


Bu çalışmanın amacı, 2010 ve 2011 yılı Dünya Güreş Şampiyonası ve Dünya Basketbol Şampiyonası ve Avrupa Basketbol şampiyonalarının basında sunumunu karşılaştırmalı olarak analiz etmek ve şampiyonaların düzenlendikleri yerler ile diğer faktörlerin sunuma etkisini araştırmaktır. Bunun için Hürriyet, Habertürk, Sabah, Fanatik ve Fotomaç gazeteleri içerik analizine dayalı olarak incelenmiştir. Bu çalışma, basın-spor ilişkisi ve şampiyonaların yurt içi ve yurt dışında düzenlenmesinde basının rolü ve işlevini tartışmak açısından önemlidir. Çalışma, medya ve de spor kurumları ve sporcular açısından ayrıca öneme sahiptir. Bu çalışmada elde edilen bulgulara dayanarak öncelikle spor branşları ile ilgili haberlerin sunumunda nicel olarak güreş sporu ile basketbol sporu arasında oldukça fark olduğu tespit edilmiştir. 2011 yılında bu farklılığın devam ettiği fakat bir önceki yıla göre nispeten azaldığı görülmüştür. Sonuç olarak, şampiyona haberlerinin basına yansımasında spor branşlarının popülaritesinin yanı sıra şampiyonaların yurtiçi veya yurtdışında düzenlenmesinin de etkili olduğu düşünülmektedir.


References


Bayraktar, G., Tozoğlu, E. (2015). “Güreş sporuna küreselleşme sürecinin etkileri”. Ağrı ibrahim çeçen üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü dergisi, 1(2, s.71-92.

Çebi, M. (2002). “Haberi Anlamak”. Gazi Kitapevi. Ankara, s.14.

Erdoğan, İ., Alemdar, K. (2005). “Popüler Kültür ve İletişim”. Erk Genel Yayın ve Dağıtım. Ankara,s.178.

Güz, N. (2005). “Haberde Yönlendirme ve Kamuoyu Araştırmaları”. Nobel Yayınları, Ankara, s.60.

Girgin, A. (2005). “Haber Yazmak”, Der Yayınları, İstanbul, 3. Baskı, s.4.

Güven, Ö. (1992). “Türklerde Spor Kültürü”. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, S.57, s.4.

İnal, A. (1996). “Haberi Okumak”. Temuçin Yayınları. İstanbul, s.67.

Tokgöz, O. (2000). “Temel Gazetecilik” (4. Baskı). Ankara: İmge Kitabevi,92.

Tokgöz, O. (2003). “Temel Gazetecilik” (5.Baskı). Ankara: İmge Kitabevi, 109-112.

http://www.tgf.gov.tr/tr/index.php/avrupa-2/

http://turkey2010.fiba.com/pages/tur/fe/10/fwcm/statistics/p/rid//rpp//sid/4728/ss/PPG/srid/ALL/top-teams.html

www.unitedworldwrestling.org