Volume: 8 Number: 1

Full Issue

View or download the full issue KAPAK (Türkçe) İÇİNDEKİLER (Türkçe)

Table of Contents

OY PUSULASI TASARIMININ SEÇMEN TERCİHİNE ETKİLERİ: TÜRKİYE 2011 MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMLERİ ÖRNEĞİ PDF (Türkçe)
Hasan Güllüpunar, Emre Ş. ASLAN, Ersin Diker
News Language in the Media and "Erdoğan`s Speech in Strasbourg" PDF (Türkçe)
Enderhan KARAKOC, Nurcan Pınar Eke
ANKARA PROVINCE KONUR COUNTYaâ¢S SOCIAL AND ECONOMICAL STRUCTURE ACCORDING TO 1844-1845 TEMETTÜAT NOTEBOOK PDF (Türkçe)
Rafet METİN
THEODOR FONTANE EFFI BRIEST ADLI ESERİ ÖRNEĞİNDE ÇEVİRMENİN ÇOK DİLLİ METİNLERLE ÇALIŞMASI PDF (Türkçe)
Mehmet Tahir ÖNCÜ
WORLD, THE PLACE OF EXILES: MIGRATION, MULTICULTURALISM AND OTHERING PDF (Türkçe)
Hüsniye Canbay Tatar
KURUMSAL BAĞLILIK FAKTÖRÜ BAKIMINDAN SEÇMENLERİN PARTİ BAĞLILIKLARI: TÜRKİYEaâ¢DEKİ BÜYÜKŞEHİRLERDE YAŞAYAN SEÇMENLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA PDF (Türkçe)
Hasan Güllüpunar, Özlem Güllüoğlu
THE IMAGE PERCEPTION OF COMMUNICATION FACULTY STUDENTS TOWARDS CELL PHONE BRANDS:THE CASE OF NOKIA AND SAMSUNG PDF (Türkçe)
Ersin Diker, Mehmet Nejat Özüpek
HAİR DYEİNG ACCORDİNG TO İSLAMİC LAW PDF (Türkçe)
Mehmet Öztürk
EVALUATION OF THE STRIKE ACCORDING TO ISLAMIC LAW PDF (Türkçe)
Mehmet Öztürk
QUALITATIVE ANALYSIS OF MESSAGES USED BY MOTHERS AGAINST MISBEHAVIORS OF CHILDREN PDF (Türkçe)
Kezban Tepeli


ISSN: 1308 7320