DÜNYADA YA? GÜLÜ VE GÜL YA?I ÜRETYMY

Ayşe Nur Timor
1.703 1.485

Abstract


Dünyada uçucu ya?lara duyulan ihtiyaç giderek artmaktadyr. Gül ya?y, parfüm ve kozmetik endüstrisinin temel hammaddelerinden biri olarak, bu tür ya?lar içinde önemli bir yere sahiptir. Ya? elde etmek amacyyla yeti?tirilen ve ekonomik de?ere sahip olan en önemli gül türü "ya? gülü" olarak da bilinen Rosa damascena Mill.'dir. Bu kokulu gül türünün ve elde edilen gül ya?ynyn dünyadaki en büyük üreticisi Türkiye'dir. Türkiye dünya gül ya?y üretiminin yakla?yk % 70'ini kar?ylamaktadyr. Üretim alanlarynyn tamamyna yakyny Isparta, Afyon, Burdur ve Denizli'de bulunmaktadyr. Özellikle Isparta ve çevresi yalnyzca Türkiye'nin de?il dünyanyn da en önemli ya? gülü üretim merkezi konumuna yükselmi?tir. Türkiye ayny zamanda geleneksel gül ya?y ihracatçysydyr; üretilen gül ya?ynyn tamamyna yakyn bölümü ihraç edilmektedir. Böylece gülcülükle ilgili ihracat gelirinin tamamyna yakynynyn da gülya?yndan elde edildi?i görülmektedir.

Keywords


Rosa damascena Mill., Uçucu Ya?lar, Gül Ya?y, Türkiye, Isparta,

Full Text:

PDF (Türkçe)