AĞ ANALİZ YÖNTEMİYLE SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ESENTEPE KAMPÜSÜNÜN İNCELENMESİ VE WEB TABANLI SUNUMU

CEM OĞUZ BÜKE, MEHMET KORHAN ERTURAÇ
1.504 453

Abstract


Geniş alana kurulmuş olan üniversite kampüslerinde akademik ve idari işlerin kolayca sürdürülebilmesi için mekânsal bilgiye olan ihtiyaç giderek artmaktadır. Bu nedenle akademik-idari iş yükünü azaltmak, öğrencinin konumsal bilgiye kolayca ulaşabilmelerini sağlamak amacıyla bu çalışmada ağ analizleri üzerinde durulmuştur. Ayrıca konumsal bilgi, belirli zamanlarda yapılan kamusal sınavlarda  (YGS, LYS vb.)daha önemli hale gelmektedir. Nitekim web harita sunucuları (Google Map, Yandex Map, ArcGIS Online vb)dar alanlı konumsal bilgiyi arz etme konusunda yetersiz kalmaktadır. Böylece kampüs sınırları içinde kalan konumsal bilgilerin sorgulanabildiği navigasyon uygulamalarına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çalışmada Esentepe kampüsü için kısa yol analizi, servis alanı analizi ve en uygun konum analizleri yapılmış ve haritalandırılmıştır. Yine kampüs içinde bulunan tüm fakülte, enstitü, yüksekokul ve binaların her bir odası coğrafi veri tabanına eklenmiş ve adres bulucu modülü hazırlanmıştır. Kullanıcıların (Akademisyen, personel, öğrenci ve misafir)bu çalışmada hazırlanan ağ analizi veri tabanına kolayca ulaşılabilmesi için web platformunda yayınlanması üzerinde durulmuştur.


Keywords


Ağ Analizleri, Esentepe Kampüsü, Adres Bulucu, Kısa Yol Analizi, Servis Alanı Analizi

References


• Ackoff, R.L. and Sasieni, M.W.N., (1968). Fundamentals Of Operations Research, Jonh Wiley and Sons, pp:23, Newyork.

• Akay, A.E., Yenilmez, N. ve Sakar, D., (2009). CBS Tabanlı Karar Destek Sistemi ile Yangın Sahasına En Kısa Surede Ulaşımı Sağlayan Optimum Güzergâhın Belirlenmesi, 1. Orman Yangınları Sempozyumu, 7-10 Ocak, Antalya.

• Baykoç, Ö.F., (1988). Serimlerde En Kısa Yol Analizi ve Atama ve Aktarma Modelleri İlişkisine En Kısa Yol Analizi Yaklaşımı, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, ss:3, Ankara.

• Çoşkun, M.Z., Erden, T. Ve İpbüker, C., (2010). CBS’de Ağ Analizi ve Ulaşım Problemleri (Network Analysis and Transportation Problems in GIS), ss:29.

• Dijkstra, E.W., (1959). A Note On Two Problems in Connexion With Graphs, Numerische Mathematic, pp:269-271.

• Erbaş, M. ve Alkış, Z., (2012). Web Tabanlı Veri Düzenleme ve Etkileşimli Harita Sunumu Uygulaması, (Web Based Data Editing and Application of Displaying Maps with Interactively), Harita Genel Komutanlığı, Harita Dergisi, Sayı:133, ss:47.

• Erden, T., (2001). Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) ile Metropolitan Şehirlerde Acil Durum Planlaması, Yüksek Lisans Tezi, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, ss:40, İstanbul.

• Feridun, D.i., (2010). Kırşehir’in Merkez İlçesinde Acil Durumlarda İtfaiye, Sağlık Kuruluşları ve Polis Ekipleri İçin Network Analiz Teknikleri Kullanılarak En Uygun Güzergâhların Belirlenmesi, ss:3, Kahramanmaraş.

• Heywood I., Cornelius S., and Carver S., (2011). An Introduction to Geographical Information System, Edition:4, pp:446.

• İnal, N., (2006). İnternet Ortamında Tematik Harita Sunumu, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, ss:52.

• Karaş, İ.R., (2007). 3B CBS'de Ağ Analizlerine Yönelik Coğrafi Veritabanının Otomatik Olarak Üretilmesi, TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi, 30 Ekim –02 Kasım 2007, Karadeniz Teknik Üniversitesi, ss:3, Trabzon.

• Turoğlu, H., (2008). Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Temel Esasları, Baskı:2, Çantay Kitabevi, ss:2-3, 168-170, İstanbul.

• Yıldırım, V., (2003). Adres Bilgi Sistemi Tasarımı ve Uygulanması: Trabzon Kent Örneği, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeodezi ve Fotogrametri Ana bilimdalı, Yüksek Lisans Tezi, ss:10.

• Yılmaz, Z. ve Beyazlı, D., (2006). CBS İle Kent Bellek Noktalarına Optimum Erişilebilirlik, 4.Coğrafi Bilgi Sistemleri Bilişim Günleri, 13-16 Eylül, Fatih Üniversitesi, İstanbul.

• Yomralıoğlu, T., (2005). Coğrafi Bilgi Sistemleri, Baskı:3, Akademi Kitabevi, ss:120, 176, Trabzon.

• http://www.saumap.sakarya.edu.tr/sau/map/ İnternet Sitesi.

• http://sakarya.edu.tr/tr/sayilarla_sau/ İnternet Sitesi.

• http://map.cam.ac.uk/?ucam-ref=global/ Camdridge Üniversitesi Kampüs Bilgi Sistemi.

• http://harita.odtu.edu.tr/ Orta Doğu Üniversitesi Harita Sistemi.