INDIVIDUAL VOICE TRAINING AND CHOIR TRAINING OF FINE ARTS AND SPORTS HIGH SCHOOL STUDENTS AND THE EVALUATION OF THE PROBLEMS THEY EXPERIENCE IN TERMS OF COURSE TIMETABLE

Aycan ÖZÇİMEN, Serenat İSTANBULLU
1.943 519

Abstract


This study has been made with the intention to investigate students` problems caused by course hours and distribution under the context of the students of Fine Arts and Sports High School and the distribution of Individual Voice Training and Choir Training courses. The study`s work group is made up of 9th and 12th grade students of music department. In order to get the views of the students in the work group, focus group interview and to get the views of the theachers in choir training and individual voice training, personal interview method has been used. It has been found out that the impressions of teachers are consistent with those of the students and the course hours are not sufficient for the realization of the target behaviour acquisition and Individual Voice Training and Choir Training courses should take the place in the weekly timetable starting from the 9th grade.

Keywords


Fine Arts and Sports High School, Music Education, Choral Training, Individual Voice Training, Course Timetable,

References


Eyüboğlu, İ.Z., (2004). Türk Dilinin Etimoloji Sözlüğü. İstanbul: Sosyal Yayınlar, 594.

Gazimihal, M.R., (1961). Musıki Sözlüğü Ankara: MEB basımevi. Yıldırım, A. ve Şimşek, H., (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık, 151.

MEB,(2008). Bireysel Ses Eğitimi Dersi Öğretim Programı. Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü.

MEB, (2011). Güzel Sanatlar Ve Spor Lisesi Türk Müziği Koro Eğitimi Dersi (10, 11, 12.Sınıflar) Öğretim Programı, Ankara: Ortaöğretim Genel Müdürlüğü.

MEB, (2011). Güzel Sanatlar Ve Spor Lisesi Batı Müziği Koro Eğitimi Dersi (10, 11, 12. Sınıflar) Öğretim Programı. Ankara: Ortaöğretim Genel Müdürlüğü.

Mustan, H. ve Sevinç, S., (2011). Güzel Sanatlar Ve Spor Liseleri Müzik Bölümü 12. Sınıf Öğrencilerinin Bireysel Ses Eğitimi Dersinde Karşılaştıkları Zorluklar, e-Journal of New World Sciences Academy, Cilt: 6, Sayı: 4, ss: 579-578.

Sönmez, V. ve Alacapınar, F.G.,(2011) Örneklendirilmiş Bilimsel Araştırma Yöntemleri.Ankara:Anı Yay.

Töreyin, A.M., (2008). Ses Eğitimi Temel Kavramlar-İlkelerYöntemler. Ankara: Sözkesen Matbaacılık.

Türkmen, E.F., (1999). Anadolu Güzel Sanatlar Liselerindeki Ses Problemleri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Bursa: Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Türkmen, E.F., (2006). Kütahya Türkülerinin Bireysel Ses Eğitiminde Eğitim Materyali Olarak Kullanılabilirliğinin İncelenmesi.Yayınlanmamış Doktora Tezi.Ankara:Gazi Üniversitesi.Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Zeren, A., (1997). Müzik Fiziği. İstanbul: Pan Yayıncılık.