SAĞLIKLI KONUT ÜRETİMİNDE BİYOHARMOLOJİ GERÇEĞİ

Tugçe Sepitçi, Cevdet Emin EKİNCİ, Melek DIKMEN
1.603 766

Abstract


Bu çalışmada sağlıklı konut üretimi, ışık ve renk olgusu ele alınmıştır. Sağlıklı bir konutta, kullanıcının sürekli temasta bulunduğu yüzey ve kaplamanın fiziksel ve kimyasal özellikleri oldukça önemlidir. Ekonomik konut üretimi yaklaşımı mekanın niceliğini olumsuz yönde etkilemektedir. Sağlıklı konut üretimi için biyoharmolojide ileri sürülen esasların yerine getirilmesi gerekir. Kullanıcısıyla uyumlu, dengeli ve ahenkli olan konutlar sağlıklı konutlardır. Biyoharmolojideki esaslar bireyin çalışma, dinlenme, beslenme ve uyuma gibi temel ihtiyaçları göz önünde bulundurulmuş olup hemen her konutta olması gereken temel özelliklerdir. Bazı konut üreticileri, biyoharmolojideki esaslar bir tarafa, mevcut yönetmelik, mevzuat ve standartlarımızda ileri sürülen hükümlerle bağdaşmayan uygulamaları yapmaya devam etmektedirler. Bu durum Anayasamızın 56. maddesine de aykırıdır.

Keywords


Biyoharmoloji, Konut, Renk, Sağlıklı Konut, Konfor Şartları,

Full Text:

PDF (Türkçe)