Osmanlı Araştırmaları

570.850 292.536

Sayı: 43

İçindekiler

Makaleler

An Ottoman Imperial Campaign: Suppressing the Marsh Arabs, Central power and peripheral rebellion in the 1560s PDF
İ. METİN KUNT
Fethedilen Arap Ülkelerindeki Vakıf Kütüphaneleri Osmanlılar Tarafından Yağmalandı mı? PDF
İSMAİL E. ERÜNSAL
İhtirasın Gölgesinde Bir Sultan: Yıldırım Bayezid PDF
FERİDUN M. EMECEN
Anadolu'da İslamiyet: Gaziler Çağında (XII.-XIV. Asırlar) Türkmen İslam Yorumunun Sünni-Alevi Niteliği Üzerine Bazı Değerlendirmeler PDF
RIZA YILDIRIM
XVI. Yüzyıl Osmanlı Toplumunda Çok Yönlü Bir alim: Beşiktaşlı Yahya Efendi PDF
HAŞİM ŞAHİN
Tarih-i Sefer-i Zafer – Rehber-i Alaman Adlı Eserinin Tanıtımı Dolayısıyla Celalzade Salih'in Süleymanname'si Hakkında Bazı Yeni Çıkarımlar   PDF
FATMA KAYTAZ
“… Cümle Palankaları Küffar Aldı …”: 1663–64 Osmanlı-Habsburg Savaşında Dezenformasyon, Propaganda ve Siyasi İktidar PDF
ÖZGÜR KOLÇAK
Nasihatnameler, İcmal Defterleri, and the Timar-Holding Ottoman Elite in the Late Sixteenth Century PDF
LINDA T. DARLING
Selanik Ekonomisinde Unutulmuş Bir Alan: Tütün Üretimi, Ticareti ve Reji (1883-1912) PDF
FİLİZ DIĞIROĞLU
50 Günde Devr-i Bahr-ı Sefid: Königsbergli Lubenau'nun Kadırgayla İmtihanı PDF
EMRAH SAFA GÜRKAN
Haremeyn, Şam, Cidde, Habeş, Yemen, Hindistan ve Mısır ile İlgili Bir Takrir PDF
UĞUR DEMİR
Defter-i Köhne: Pirlepe-Kırçova Kesiminin En Eski Timar Defteri (1445-1455)  PDF
FERİDUN M. EMECEN
Oyunu Kurallarına Göre Oynamak: Ayşegül Kılıç'a Bir Yanıt PDF
Heath W. Lowry
Kaybettiğimiz bir Osmanlı Tarihi Uzmanı: Prof. Dr. Mahmut Şakiroğlu PDF
Semavi Eyice


ISSN: 0255-0636